Statssekreterare hos Per Bolund

Publicerad

Ulf Holm och Elin Olsson är statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister Per Bolund. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ulf Holm

Ulf Holm ansvarar för finansmarknadsfrågor.

CV Ulf Holm

Elin Olsson

Elin Olsson ansvarar för bostadsfrågor, stadsmiljö och stadsutveckling.

CV Elin Olsson