Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 21 september 2020 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen.

 • Ytterligare en extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen

  Regeringen har i dag överlämnat en tredje extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag som till exempel den förstärkta och förlängda korttidspermitteringen, det förlängda omställningsstödet och det nya nedstängningsstödet. Budgeten innehåller även medel för den tillfälligt stoppade 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen.

 • Två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen

  Regeringen har i dag överlämnat två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen. Budgetarna innehåller bland annat förslag kopplade till vaccineringen mot covid-19, ytterligare tillskott till testning och smittspårning samt förlängd ersättning till riskgrupper.

Förslag i budgetpropositionen för 2021

 1. 1 Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning
 2. 2 Rusta välfärden för framtidens jobb
 3. 3 Fler ska komma i arbete
 4. 4 Ekonomisk trygghet och omställning till nästa jobb
 5. 5 Hela landet ska växa
 6. 6 Sverige ska vara ett tryggt land för alla
 7. 7 Stärkt beredskap i en ny tid
 8. 8 Övrigt

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 1317 träffar.