Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen. Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

Förslag i budgetpropositionen för 2022

  1. 1 Klimatomställningen ska gå snabbare
  2. 2 Fler ska komma i arbete
  3. 3 Välfärden ska stärkas
  4. 4 Sverige ska vara ett tryggt land för alla
  5. 5 Fortsatt hantering av pandemin
Illustration: Regeringskansliet

Förslag och beslut om statens budget

Här hittar du samtliga budgetförslag från regeringen samt datum för förslag och beslut om statens budget.

Illustration: Regeringskansliet

Ekonomiska prognoser och statens budget i siffror

Här hittar du Finansdepartementets senaste ekonomiska prognoser och aktuella siffror för statens budget.

Illustration: Regeringskansliet

Läs mer om budgetprocessen

Här kan du läsa mer om budgetprocessen, det finanspolitiska ramverket och hur ett vanligt budgetår ser ut.

Innehåll om statens budget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1581 träffar.