Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 21 september 2020 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen.

 • Två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen

  Regeringen har i dag överlämnat två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen. Budgetarna innehåller bland annat förslag kopplade till vaccineringen mot covid-19, ytterligare tillskott till testning och smittspårning samt förlängd ersättning till riskgrupper.

 • Starkare återhämtning i svensk ekonomi än väntat

  Svensk ekonomi visar en starkare återhämtning än väntat under hösten. Även läget på arbetsmarknaden har utvecklats mer positivt jämfört med tidigare bedömning. Sysselsättningsgraden bedöms bli något högre i år och nästa år jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2021, samtidigt som arbetslösheten väntas bli lägre. Framöver väntas dock aktiviteten åter dämpas i spåren av ökad smittspridning och restriktioner. Det visar Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos som finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag.

  En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns att se i pressmeddelandet nedan.

Förslag i budgetpropositionen för 2021

 1. 1 Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning
 2. 2 Rusta välfärden för framtidens jobb
 3. 3 Fler ska komma i arbete
 4. 4 Ekonomisk trygghet och omställning till nästa jobb
 5. 5 Hela landet ska växa
 6. 6 Sverige ska vara ett tryggt land för alla
 7. 7 Stärkt beredskap i en ny tid
 8. 8 Övrigt

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 1315 träffar.