Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. Den 15 april 2020 lämnar regeringen vårpropositionen för 2020 till riksdagen.

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag. En rad åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge presenteras idag.

Extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen

Regeringen har i dag beslutat om ännu en extra ändringsbudget för att dämpa effekterna av det nya coronaviruset. Innehållet i budgeten har redan presenterats vid olika tillfällen och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Den extra ändringsbudgeten överlämnas till riksdagen idag.

Statliga kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

Regeringen föreslår att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Dessutom kommer det att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset presenterades ett förslag till extra ändringsbudget. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Förslaget till extra ändringsbudget innehåller förslag som omfattar fyra olika områden.

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 991 träffar.