Artikel från Finansdepartementet

Ekonomiska åtgärder för 2020 till följd av virusutbrottet

Publicerad · Uppdaterad

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har regeringen överlämnat tolv extra ändringsbudgetar till riksdagen i år, utöver de sedvanliga vår- och höständringsbudgetarna. Budgetarna innehåller ett stort antal åtgärder inom ekonomins samtliga sektorer som ska värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig.

Illustration: Jan Gerscher/Regeringskansliet

Bland de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen finns ersättningen för karensavdraget, att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden slopats och att medlen för utbetalning av smittbärarpenning ökats. Personer som tillhör riskgrupper har i vissa fall kunnat stanna hemma med förebyggande sjukpenning under en begränsad period.

Staten har tagit på sig ansvaret för kommuners och regioners extraordinära kostnader med anledning av virusutbrottet och kommunsektorn har också fått generella medel för att motverka sjunkande skatteintäkter. Medel har också avsatts för stärkt kompetens i äldreomsorgen, för att stödja kollektivtrafiken samt för att utöka antalet tester och smittspårningen.

För att stötta livskraftiga företag och minska antalet förlorade arbetstillfällen har åtgärder vidtagits för att minska kostnader, stärka likviditeten och förbättra finansieringsmöjligheterna för företag i hela landet. Ett system för korttidspermittering och ett omställningsstöd har införts och dessutom har det statliga riskkapitalet förstärkts för att överbrygga krisen i innovativa företag. Majoriteten av åtgärderna har varit generella, men det har också införts stöd riktade mot specifika sektorer som till exempel medier, kultur, idrott samt kollektivtrafik, järnväg, flyg- och sjöfart.

Tillfälliga förändringar har gjorts i arbetslöshetsförsäkringen för att öka den ekonomiska tryggheten. Dessutom har möjligheterna till omställning förstärkts, bland annat genom ökade utbildningsmöjligheter och förbättringar av studiestödet. Bostadsbidraget har höjts för barnfamiljer. Dessutom har regeringen utökat det stöd som går till ideella organisationer som arbetar för att stötta barn i utsatthet och våldsutsatta kvinnor, barn och HBTQ-personer samt mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Den nuvarande bedömningen är att de budgetpåverkande åtgärderna för 2020 summerar till drygt 200 miljarder kronor. Dessutom finns ökade garantier för 250 miljarder kronor och likviditetsförstärkningar som kan uppgå till 335 miljarder kronor.

Vid frågor

Frågor från media och journalister, kontakta pressekreterare. Övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel 08-405 10 00, eller via kontaktformuläret nedan