Artikel från Finansdepartementet

Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

Publicerad · Uppdaterad

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har flera ekonomiska åtgärder vidtagits. Åtgärderna har vidtagits för att begränsa smittspridning, minska konsekvenserna för jobb och företag samt öka möjligheterna till ekonomisk trygghet och omställning för den som blir arbetslös.