Försvars­­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Tredje mötet genomfört i Näringslivsrådet

    Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

    När Näringslivsrådet träffades tisdagen den 26 september var det för att följa upp och fortsätta diskussionen om försörjningsberedskap från mötet i juni. Näringslivsrådet syftar till att stärka privat-offentlig samverkan i tvärsektoriella frågor som avser krisberedskap och totalförsvar.

  • Regeringen rekommenderar elva projekt för EU-stöd

    Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessa projekt har även betydelse för den militära rörligheten och Sveriges beredskap och kommer att bidra till viktiga insatser för att tillförsäkra ett robust transportsystem.

    – Att snabbt och säkert kunna flytta både soldater och materiel i händelse av kris eller krig är centralt för vår militära förmåga. Därför är det viktigt att kunna förstärka infrastruktur och vidta andra nödvändiga åtgärder så att den militära rörligheten kan öka, säger försvarsminister Pål Jonson.

Illustration: Regeringskansliet

Budgetnyheter inom Försvars­­­departementets områden

Här finns samlad information om de budgetnyheter för departementets områden som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024.

Pressträff med försvarsminister Pål Jonson och generallöjtnant Michael Claesson från Försvarsmakten.
Försvarsminister Pål Jonson och generallöjtnant Michael Claesson från Försvarsmakten. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Ett trettonde stödpaket till Ukraina med fokus på ammunition och reservdelar

Regeringen har lämnat underlag om ett nytt stödpaket till Ukraina. Stödet omfattar ammunition och reservdelar till flera av de materielsystem som Sverige skänkt till Ukraina, bland annat Stridsfordon 90 och till Stridsvagn 122. Med stödet skänker Sverige också transportfordon, beredskapsvaror och minröjningsutrustning. Regeringen behöver också få ett bemyndigande att besluta om försäljning av jaktrobot Rb 99 (AMRAAM) till USA som sedan ska skänkas till Ukraina. Det sammanlagda värdet av detta trettonde stödpaket uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor.

Carl-Oskar Bohlin vid ett bord med mikrofon.
Carl-Oskar Bohlin på regeringens sommarfika för journalister den 27 juli, där han presenterade den nya utredningen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning för att trygga personalbehoven inom det civila försvaret

Med hänsyn till det allvarliga säkerhetspolitiska läget bedömer regeringen att personalförsörjningen inom det civila försvaret behöver ses över. Regeringen har nu utsett Sören Öman till särskild utredare med uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan, statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Vilnius.
Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan, statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Vilnius. Foto: Henrik Montgomery/TT

Stort steg för Sveriges Natoanslutning i Vilnius

I samband med Natos formella toppmöte i Vilnius den 11-12 juli togs ett stort och viktigt steg mot fullvärdigt svenskt Natomedlemskap. På agendan för toppmötet stod även stärkande av Natos avskräckning och försvar samt stöd till Ukraina.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1055 träffar.