Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

 • Uttalande från de nordiska försvarsministrarna den 21 januari 2022 om läget i och omkring Ukraina

  De nordiska försvarsministrarna har den 21 januari 2022 gjort ett gemensamt uttalande om läget i och omkring Ukraina.

 • Försvarsministern deltog i återinvigningen av Västernorrlands regemente

  Peter Hultqvist står på en scen utomhus med flera personer och den svenska flaggan i bakgrunden.
  Försvarsminister Peter Hultqvist höll tal under återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå. Foto: Rebecca Abrahamsson/Försvarsdepartementet

  Den 16 januari besökte försvarsminister Peter Hultqvist Sollefteå för att delta i återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) med Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Detta är det femte av sex förband som återetableras 2021–2022 i syfte att förstärka Försvarsmaktens närvaro i hela Sverige.

 • Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i fokus på EU:s informella försvarsministermöte

  Florence Parly och Peter Hultqvist står bredvid varandra. I bakfgrunden syns Frankrikes och Sveriges flaggor.
  Frankrikes försvarsminister Florence Parly och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Försvarsdepartementet

  Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12–13 januari i EU:s informella försvarsministermöte i Brest, Frankrike. Mötet dominerades av det allvarliga säkerhetspolitiska läget med fokus på situationen i och omkring Ukraina.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Grafik: Regeringskansliet

EU:s säkerhets- och försvarssamarbete

Sedan 2016 har det skett en snabb utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och det övriga säkerhets- och försvarssamarbetet. Sverige deltar aktivt i utvecklingen och medverkar i flera olika initiativ på försvarsområdet.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1462 träffar.