Återaktivering av värnplikten

Som ett led i att säkerställa personalförsörjningen beslutade regeringen i december 2014 att åter ge Försvarsmakten möjlighet att kalla in krigsplacerad personal för repetitionsutbildning.

Regeringen tillsatte också en utredning rörande personalförsörjningen till det militära försvaret (SOU 2016:63).

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med värnplikt. Samtidigt beslutade regeringen att Försvarsmakten ska planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) fick i uppdrag att kalla in totalförsvarspliktiga till mönstring från och med hösten 2017.

Ökade anslag till försvaret 2016–2020

Den politiska överenskommelsen mellan S, MP, C, KD och M från den 17 april 2015 innehöll förstärkta anslag till det svenska försvaret. Under inriktningsperioden 2016–2020 får den samlade försvarsekonomin ett tillskott om 10,2 miljarder kronor utöver de tidigare redovisade förstärkningar.