Peter Hultqvist

Peter Hultqvist Försvars­minister

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Peter Hultqvist

 • Försvarsminister Peter Hultqvist besöker internationell flygövning i Luleå

  Peter Hultqvist och Micael Bydén står utomhus framför ett flygplan tillsammans med flera personer.
  Försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

  Under perioden den 7 till 18 juni 2021 arrangerar Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsammans med USA den återkommande internationella flygövningen, Arctic Challenge Exercise 2021 (ACE 21). Övningen genomförs i år för femte gången inom ramen för det nordiska samarbetet. Den 15 juni besöker försvarsminister Peter Hultqvist övningen i Luleå.

 • Veterandagen uppmärksammades av försvarsminister Peter Hultqvist

  Peter Hultqvist uppställd vid fanor på ceremoni utomhus .
  Peter Hultqvist på veterandagen 2021. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.

  Årets veterandag den 29 maj uppmärksammades av försvarsminister Peter Hultqvist. Tillsammans med H.M. Konungen, prins Carl-Philip, riksdagens talman Andreas Norlén, överbefälhavare Micael Bydén och general Sverker Göranson, ordförande i Sveriges veteranförbund, deltog försvarsministern i en ceremoni för att hedra alla svenskar som deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet.

Foto: Jessica Krantz/Försvarsmakten.

Peter Hultqvist på digital besöksturné hos förbanden

Under våren 2021 har försvarsministern digitalt besökt militära förband över hela Sverige för att nära kunna följa verksamheten på respektive förband. Viktigast vid besöken har varit att följa arbetet som nu sker på förbanden för att förverkliga riksdagens försvarsbeslut för 2021–2025.

Tal
Tal Illustration: Regeringskansliet

Försvarsministern inledningstal vid Folk och Försvars seminarium "Perspektiv på försvarsbeslutet"

Inledningsanförande vid Folk och Försvars seminarium "Perspektiv på försvarsbeslutet" den 18 februari 2021.

Försvarsminister Peter Hultqvist vid konferensen Folk och Försvar
Försvarsminister Peter Hultqvist Foto: Folk och Försvar

Sveriges förmåga att möta hot och kriser i fokus på Folk och Försvars rikskonferens

Försvarsminister Peter Hultqvist, utrikesminister Ann Linde och inrikesminister Mikael Damberg deltog i Folk och Försvars rikskonferens som hölls 11-12 januari 2021 i digital form.

Debattartikel
Debattartikel Illustration: Regeringskansliet

Finland, Norge och Sverige fördjupar sitt trilaterala operativa försvarssamarbete

Debattartikel av de svenska, norska och finska försvarsministrarna Peter Hultqvist, Frank Bakke-Jensen och Antti Kaikkonen i Dagens Nyheter 24 september 2020.

Innehåll från Peter Hultqvist

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 721 träffar.