Peter Hultqvist

Peter Hultqvist Försvars­minister

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Peter Hultqvist

Ministrarna stående utomhus på ett berg med en helikopter i bakgrunden.
Försvarsministrarna från de nordiska länderna besökte gränsstationen vid norsk-ryska gränsen i samband med mötet i Kirkenes, Norge. Foto: Asgeir Brekke/Norges försvarsdepartement

De nordiska försvarsministrarna möttes vid ryska gränsen

Den 11–12 maj deltog försvarsminister Peter Hultqvist i ett möte i Nordnorge med sina kollegor från de andra nordiska länderna. Försvarsministrarna besökte gränsstationen vid den ryska gränsen och diskuterade hur det nordiska försvarssamarbetet kan stärkas ytterligare.

Till vänster i bild Artis Pabriks och till höger i bild Peter Hultqvist som promenerar tillsammans utomhus.
Lettlands försvarsminister Artis Pabriks och försvarsminister Peter Hultqvist i Riga. Foto: Toni Eriksson/Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist på bilateralt försvarsministermöte i Lettland

Den 12–13 april besökte försvarsminister Peter Hultqvist sin lettiska kollega försvarsminister Artis Pabriks och militärbasen Ādaži. I fokus för besöket stod Rysslands invasion av Ukraina och vikten av Sveriges och Lettlands försvarspolitiska samarbete.

Peter Hultqvist stående inomhus omgiven av ambassadörer.
Peter Hultqvist på möte på Litauens ambassad i Stockholm. Foto: Regeringskansliet

De nordiska och baltiska ambassadörerna i Sverige mötte försvarsministern

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat den säkerhetspolitiska situationen i Europa i grunden. Detta var temat när försvarsminister Peter Hultqvist deltog i ett möte på Litauens ambassad i Stockholm den 8 april med ambassadörerna i Sverige för de baltiska och nordiska länderna.

Peter Hultqvist stående utomhus omgiven av soldater.
Peter Hultqvist på besök på övningen Cold Response 2022. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte övningen Cold Response 2022

Den 25 mars besökte försvarsminister Peter Hultqvist övningen Cold Response 2022 i Norge tillsammans med försvarsministrarna från de övriga nordiska länderna. Övningen som huvudsakligen genomförs i Nordnorge samlar cirka 30 000 deltagare från 27 nationer, varav omkring 1 500 svenska soldater och officerare.

Innehåll från Peter Hultqvist

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 803 träffar.