Peter Hultqvist

Peter Hultqvist Försvars­minister

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Peter Hultqvist

 • Försvarsministern deltog i återinvigningen av Västernorrlands regemente

  • Peter Hultqvist står på en scen utomhus med flera personer och den svenska flaggan i bakgrunden.

   Försvarsminister Peter Hultqvist höll tal under återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå.

   Foto: Rebecca Abrahamsson/Försvarsdepartementet

  • En man överlämnar en flagga till en annan man utomhus.

   Flaggöverlämning till chefen för Västernorrlands regemente I 21 överste Jonas Karlsson.

   Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

  • Prins Carl Philip och regementschef Jonas Karlsson står bredvid varandra utomhus.

   H.K.H Prins Carl Philip och chefen för Västernorrlands regemente I 21 överste Jonas Karlsson.

   Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

  Den 16 januari besökte försvarsminister Peter Hultqvist Sollefteå för att delta i återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) med Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Detta är det femte av sex förband som återetableras 2021–2022 i syfte att förstärka Försvarsmaktens närvaro i hela Sverige.

 • Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i fokus på EU:s informella försvarsministermöte

  Florence Parly och Peter Hultqvist står bredvid varandra. I bakfgrunden syns Frankrikes och Sveriges flaggor.
  Frankrikes försvarsminister Florence Parly och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Försvarsdepartementet

  Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12–13 januari i EU:s informella försvarsministermöte i Brest, Frankrike. Mötet dominerades av det allvarliga säkerhetspolitiska läget med fokus på situationen i och omkring Ukraina.

Uttalande
Uttalande Illustration: Regeringskansliet

De nordiska försvarsministrarnas uttalande om läget i Ukraina

De nordiska försvarsministrarna har den 21 december 2021 gjort ett gemensamt uttalande om läget i Ukraina. Ministrarna är oroade över Rysslands agerande i och i närheten av Ukraina samt över hur detta påverkar det allmänna säkerhetsläget. De nordiska länderna följer situationen noga och uttrycker sitt fulla stöd för Ukrainas territoriella integritet och suveränitet.

Oleksii Reznikov och Peter Hultqvist i kostym framför varsin talarstol inomhus.
På besök i Sverige höll Oleksii Reznikov (vänster) en presskonferens med Peter Hultqvist (höger). Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Nytt avtal om försvarssamarbete mellan Ukraina och Sverige

Tisdag den 14 december höll försvarsminister Peter Hultqvist en pressträff tillsammans med Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov. Pressträffen skedde med anledning av Reznikovs besök i Sverige, då han och Peter Hultqvist undertecknade ett nytt avtal om försvarssamarbete mellan länderna. Du kan se pressträffen här i efterhand.

Försvarsminister Peter Hultqvist.
Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar

Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Det försämrade omvärldsläget dominerade Folk och Försvars Rikskonferens den 10–11 januari. Hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning var det övergripande temat för årets digitala konferens. Försvarsminister Peter Hultqvist höll måndag den 10 januari dels ett inledningstal, dels ett tal om Sveriges försvarspolitiska prioriteringar. Alla seminarier går att se i efterhand på Folk och Försvars webbplats.

Barbro Holmberg till vänster i bild står tillsammans med Peter Hultqvist inomhus.
Den särskilda utredaren Barbro Holmberg överlämnade betänkandet till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Maja Lindqvist Persson/Regeringskansliet

Utredning föreslår uppgifter för en ny myndighet som ska följa upp och utvärdera totalförsvaret

Försvarsminister Peter Hultqvist tog den 12 januari emot betänkandet "Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)" av den särskilda utredaren Barbro Holmberg. Betänkandet innehåller bland annat förslag till uppgifter för en ny myndighet som ska bidra till att säkerställa att inriktningen på totalförsvaret ger avsedd effekt och att det sker på ett kostnadseffektivt sätt.

Innehåll från Peter Hultqvist

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 767 träffar.