Peter Hultqvist

Peter Hultqvist Försvars­minister

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Peter Hultqvist

 • Peter Hultqvist i panelsamtal om europeisk säkerhet och försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force

  Toni Eriksson/Regeringskansliet

  Den 13 maj deltog försvarsminister Peter Hultqvist i ett panelsamtal om Joint Expeditionary Force (JEF) och europeisk säkerhet. Försvarsministern lyfte fram vikten av bilateralt och multilateralt samarbete för att bygga säkerhet och stabilitet i Europa och betonade rollen som JEF spelar.

 • Försvarsministern talade på Värnpliktskongressen 2021

  Peter Hultqvist framför en skärm.
  Peter Hultqvist håller sitt digitala anförande på Värnpliktskongressen 2021. Foto: Toni Eriksson, Regeringskansliet.

  Värnpliktskongressen samlar förtroendevalda värnpliktiga från hela landet, för att ge dem medinflytande över den utbildning och verksamhet de deltar i. Vid årets kongress, som skedde digitalt och inleddes den 19 april, höll försvarsminister Peter Hultqvist ett anförande för ombuden.

Debattartikel
Debattartikel Illustration: Regeringskansliet

Finland, Norge och Sverige fördjupar sitt trilaterala operativa försvarssamarbete

Debattartikel av de svenska, norska och finska försvarsministrarna Peter Hultqvist, Frank Bakke-Jensen och Antti Kaikkonen i Dagens Nyheter 24 september 2020.

Försvarsminister Peter Hultqvist vid konferensen Folk och Försvar
Försvarsminister Peter Hultqvist Foto: Folk och Försvar

Sveriges förmåga att möta hot och kriser i fokus på Folk och Försvars rikskonferens

Försvarsminister Peter Hultqvist, utrikesminister Ann Linde och inrikesminister Mikael Damberg deltog i Folk och Försvars Rikskonferens som hölls 11-12 januari i digital form.

Tal
Tal Illustration: Regeringskansliet

Försvarsministern inledningstal vid Folk och Försvars seminarium "Perspektiv på försvarsbeslutet"

Inledningsanförande vid Folk och Försvars seminarium "Perspektiv på försvarsbeslutet" den 18 februari 2021.

Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Peter Hultqvist om regeringens prioriteringar inom försvarsområdet

Försvarsminister Peter Hultqvist berättar i en film om regeringens prioriteringar inom försvarsområdet.

Innehåll från Peter Hultqvist

Prenumerera

Totalt 710 träffar.