Statssekreterare hos Peter Hultqvist

Publicerad

Jan-Olof Lind är statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Jan-Olof Lind, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Statssekreterare Jan-Olof Lind Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Personligt

Jan-Olof Lind är född år 1962 och bosatt i Stockholm.
Sambo och två barn.

Utbildning

Jan-Olof har en Fil. Kand. i Företagsekonomi och Nationalekonomi.

Befattningar och uppdrag

2019–
Statssekreterare Försvarsdepartementet

2010–2018
Generaldirektör, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

2009–2010
Särskild utredare avseende Försvarsmaktens helikopterresurser

2008–2015
Ordförande för försvarsforskningsdirektörerna i Europeiska försvarsbyrån (EDA)

2007–2009
Tf Generaldirektör och Överdirektör, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

2003–2007
Sveriges nationelle försvarsmaterieldirektör (NAD) i kontakter mot NATO 

2003–2007
Tf Generaldirektör och Överdirektör vid Försvarets Materielverk (FMV) 

1999–2003
Departementsråd, Försvarsdepartementets Militära enhet

1998
Huvudsekreterare i utredningen om officersutbildning

 

Kontakt

Jan-Olof Lind
Statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Jan-Olof Lind, via registrator