Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Ansvariga statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

 • Tomas Eneroth kallade de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till telefonmöte

  Foto på statsrådet Tomas Eneroth
  Mötet ägde rum den 1 april. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  - Kollektivtrafiken är viktig för samhället och vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Jag vill försäkra mig om att alla vet vad som nu gäller, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

 • DIGG och Hack for Sweden får i uppdrag att bidra i kampen mot Covid-19

  Regeringskansliet

  Regeringen har idag fattat beslut om att Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska vara projektledare för Hack for Sweden. Initialt fokus ska läggas på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19. Ett virtuellt hackathon kommer därför att arrangeras på hackthecrisis.se den 3-6 april.

Foto på ett fartygsdäck med upprullade fiskenät.
Samtliga intygs giltighetstid förlängs därför sex månader från det datum då de annars skulle behövt förnyas. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regellättnader för sjöfarten

Coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning för sjöfartsbranschen. För att underlätta för sjöfarten förlängs därför giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat i 6 månader.

Statsrådet sitter vid ett bord framför en dataskärm.
Mötet ägde rum via videolänk. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Digitaliseringsminister Anders Ygeman kallade telekombranschen till onlinemöte med anledning av coronaviruset

Mötets syfte var att ge en lägesbild av hur smittspridningen påverkar telekombranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i hela landet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vid presskonferensen.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth vid presskonferensen. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tisdag den 17 mars höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressträff. Regeringen föreslår att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Dessutom kommer det att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Tomas Eneroth sitter framför en digital skärm.
Mötet genomfördes med uppkopplade deltagare. Foto: Regeringskansliet

Tomas Eneroth kallade företrädare för de som organiserar och bedriver godstrafik på väg och järnväg till möte om coronaviruset

– Godstrafik upplever nu påfrestningar som en följd av spridningen av coronaviruset. Godstrafiken är central för försörjningstryggheten för både dagligvaruhandel och industri. Därför kallar jag in branschens företrädare för att få samlad information, säger Tomas Eneroth.

Foto på mötesrum med videoskärm.
Mötet genomfördes via video. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Möte om kollektivtrafik på väg och järnväg

För att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar kollektivtrafikens förutsättningar kallade infrastrukturminister Tomas Eneroth in företrädare för de som organiserar och bedriver kollektivtrafik på väg och järnväg samt taxi till ett möte.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och utrikeshandelsminister Anna Hallberg sitter framför en skärm för videomöte.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth och utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Tomas Eneroth bjöd in sjöfartsbranschen till möte om coronaviruset

För att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar sjöfartens förutsättningar bjöd infrastrukturminister Tomas Eneroth in representanter från sjöfartsbranschen till ett möte den 17 mars.

Foto på mötesdeltagarna kring ett bord.
Syftet med mötet är att få en lägesrapport över hur coronaviruset påverkar luftfartens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla god tillgänglighet i hela landet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Träff med flygbranschen för lägesrapport om coronaviruset

Med anledning av den pågående spridningen av coronaviruset bjöd infrastrukturminister Tomas Eneroth in representanter för flygbranschen till ett möte.

Illustration av flera olika digitaliseringslösningar, bland annat en mobil, en robot som tar hand om åldring och ai-glasögon.
Digitaliseringsstrategin innehåller fem delmål som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. De fem delmålen är: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Regeringens digitaliseringsstrategi

Det övergripande målet för regeringens digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Innehåll från Infrastrukturdepartementet

Prenumerera

Totalt 389 träffar.