Anders Ygeman

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Aktuellt från Anders Ygeman

 • Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

  På fotot sitter en person vid ett tågfönster med en dator.
  - Snabb och stabil uppkoppling är en förutsättning för att fler ska välja att resa klimatsmart med tåg, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Foto: Regeringskansliet

  Regeringen har fattat beslut om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att redovisa insatser för att förbättra mobila uppkopplingar på fjärrtåg.

 • Startskott för elektrifieringsstrategin

  Porträttfoto på Truls Borgström och energiminister Anders Ygeman.
  Truls Borgström och energiminister Anders Ygeman. Foto: Regeringskansliet

  Energiminister Anders Ygeman har nu dragit igång arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin. Startskottet blev ett digitalt uppstartsmöte där det samlades omkring 150 representanter för näringslivet, myndigheter och miljöorganisationer med flera, aktörer som på olika sätt kommer att bidra i det fortsatta arbetet. Senast oktober 2021 ska strategin vara på plats.

Fotot visar en datorskäm med Digg:s webbplats uppe
Post- och Telestyrelsen har också fått i uppdrag att förbereda överföring av delar av uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

Förlängd tid och nya uppdrag avseende analys och uppföljning av samhällets digitalisering

Regeringen har idag förlängt Post- och Telestyrelsens (PTS) uppdrag att stödja arbetet i Digitaliseringsrådet samt att analysera och följa upp digitaliseringspolitiken. Uppdraget gäller fram till den 31 augusti 2021.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Ytterligare medel för införandet av ny internetstandard

Regeringen har beslutat att tilldela Post- och telestyrelsen (PTS) ytterligare medel för att främja införandet av standarden IPv6, genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Stormöte inledning på elektrifieringsstrategiarbete

Energiminister Anders Ygeman drog igår igång arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin, genom att samla omkring 150 representanter för näringslivet, myndigheter och miljöorganisationer med flera, som på olika sätt kan bidra i det fortsatta arbetet – att genomföra en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering för att nå klimatmålen.

Fotot visar en datorkabel
Också år 2019 toppade Sverige rankingen. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Sverige etta i världen på digital samhällsomvandling

Sveriges rankas etta i världen i Network Readiness Index (NRI), som är en årlig jämförelse av länders förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I årets rapport ligger fokus på förmågan att använda digitala verktyg för att hantera de samhälleliga konsekvenserna av COVID-19.

Innehåll från Anders Ygeman

Prenumerera

Totalt 201 träffar.