Anders Ygeman

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anders Ygeman

 • SydVästlänken driftsätts

  Den 27 juli i år togs SydVästlänken i kommersiell drift. Investeringen på 7,3 miljarder kronor är Svenska kraftnäts största investering i transmissionsnätet någonsin och kommer bidra till en kraftigt ökad överföringskapacitet mellan mellersta och södra Sverige.

  – SydVästlänken är ett viktigt steg för att stärka elförsörjningen i söder och minska skillnaden i elpriserna mellan mellersta och södra Sverige. Nu planerar regeringen för ytterligare åtgärder och en ökad takt i utbyggnaden av elnäten, säger energiminister Anders Ygeman.

 • Anders Ygeman deltar i späckat EU-rådsmöte

  Porträttfoto av Anders Ygeman framför en EU-flagga
  På agendan finns bland annat revideringen av förordningen för den transeuropeiska energiinfrastrukturen (TEN-E) där förhoppningen är att anta rådets allmänna inriktning. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  I Luxemburg samlas EU:s energiministrar för att bland annat diskutera TEN-E förordningen, den europeiska vätgasstrategin och rådslutsatserna om renoveringsvågen. Sverige representeras av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Anders Ygeman tog emot förslag på lagskärpningar mot narkotikaförsändelser per post

Idag tog digitaliseringsminister Anders Ygeman emot betänkandet Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post. I samband med överlämnandet höll Anders Ygeman en digital pressträff. Vid pressträffen medverkade också regeringens utredare Kazimir Åberg

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Medel avsätts i vårbudgeten till solcellsstödet

Intresset för att installera solceller har varit större än väntat. För att möjliggöra att fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellstöd kan få ta del av stödet behöver en lösning tas fram, om det är möjligt givet frågans komplexitet. Till följd av detta föreslår regeringen ett tillskott till solcellsstöd på 260 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Regeringen avser återkomma med den exakta utformningen av förslaget.

Bild: Regeringskansliet

Framtagning av vaccinationsbevis

Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för framtagning av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för utfärdande av vaccinationsbevis. Förslaget om framtagning av vaccinationsbevis syftar till att samtliga personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19 på ett lätt sätt ska kunna visa upp verifierbara uppgifter om genomförd vaccination, antingen digitalt eller på papper. Vaccinationsbeviset utformas för att möta internatio­nella krav och är avsett för att exempelvis underlätta resande.

Fotot visa elledningar uppe i luften.
- Att halvera ledtiderna för nya elledningar och ta höjd för dubblerad elanvändning är centrala utgångspunkter när slutarbetet med strategin nu inleds, säger energiminister Anders Ygeman. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Planering för möjlig dubblerad elanvändning och halverade ledtider för elledningar

Arbetet med regeringens elektrifieringsstrategi passerar en viktig milstolpe. Bland utgångspunkterna för det avslutande arbetet märks en planeringsram för möjlig dubblerad elanvändning till 2045 och halverade ledtider för elledningar.

Innehåll från Anders Ygeman

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 277 träffar.