Anders Ygeman

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Aktuellt från Anders Ygeman

  • DIGG och Hack for Sweden får i uppdrag att bidra i kampen mot Covid-19

    Regeringskansliet

    Regeringen har idag fattat beslut om att Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska vara projektledare för Hack for Sweden. Initialt fokus ska läggas på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19. Ett virtuellt hackathon kommer därför att arrangeras på hackthecrisis.se den 3-6 april.

Foto på en skärm med videokonferensens deltagare.
Mötet genomfördes via videokonferens. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Anders Ygeman bjöd in energibranschen till möte över videolänk om coronaviruset

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman ville med mötet få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar energibranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla god energiförsörjning i hela landet.

Statsrådet sitter vid ett bord framför en dataskärm.
Mötet ägde rum via videolänk. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Digitaliseringsminister Anders Ygeman kallade telekombranschen till onlinemöte med anledning av coronaviruset

Mötets syfte var att ge en lägesbild av hur smittspridningen påverkar telekombranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i hela landet.

Innehåll från Anders Ygeman

Prenumerera

Totalt 133 träffar.