Anders Ygeman

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Aktuellt från Anders Ygeman

  • Möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten ska utredas

    Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med utredningen är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

  • Satsningar på digitaliseringsområdet i BP21

    Fotot visar kablar som grävs ned i en gata
    Sverige ska ha bredband i världsklass. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

    Regeringen har i 2021 års budget lagt fram en rad förslag som ska öka digitaliseringen av samhället. Det handlar till exempel om satsningar på utbyggnaden av bredband och bättre mobil uppkoppling på fjärrtåg.

Fotot visar kraftledningar.
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Satsningar på energiområdet i BP21

Regeringen har i 2021 års budget lagt fram en rad förslag för att nå klimatmålen och öka elektrifieringen av samhället. Här kan du ta del av några av dessa.

Anders Ygeman, regeringskansliets pressbild
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltar när EU-ländernas ministrar med ansvar för energifrågor möts via video 15 juni. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Energisektorns bidrag till återhämtningen på EU-möte

När EU:s energiministrar möts i en videokonferens 15 juni står energisektorns bidrag till återhämtningen efter coronapandemin på agendan.

Foto på en bil som är kopplad till en laddningsstation.
Goda möjligheter att ladda elfordon i närhet till hem och arbetsplatser är viktigt för att fler ska välja elfordon. Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

Nya krav på laddinfrastruktur

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av höjda kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer.

Ett foto på nätverkskablar
- Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att hålla kontakten med våra nära och kära med hjälp av digitala verktyg, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Äldres isolering ska brytas med digitala verktyg

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta för äldre att använda sig av olika digitala kommunikationsverktyg och tjänster. Detta riktar sig särskilt till äldreboenden och äldre som befinner sig isolerade.

Innehåll från Anders Ygeman

Prenumerera

Totalt 185 träffar.