Anders Ygeman

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anders Ygeman

 • Framtagning av vaccinationsbevis

  Bild: Regeringskansliet

  Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för framtagning av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för utfärdande av vaccinationsbevis. Förslaget om framtagning av vaccinationsbevis syftar till att samtliga personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19 på ett lätt sätt ska kunna visa upp verifierbara uppgifter om genomförd vaccination, antingen digitalt eller på papper. Vaccinationsbeviset utformas för att möta internatio­nella krav och är avsett för att exempelvis underlätta resande.

 • Planering för möjlig dubblerad elanvändning och halverade ledtider för elledningar

  Fotot visa elledningar uppe i luften.
  - Att halvera ledtiderna för nya elledningar och ta höjd för dubblerad elanvändning är centrala utgångspunkter när slutarbetet med strategin nu inleds, säger energiminister Anders Ygeman. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Arbetet med regeringens elektrifieringsstrategi passerar en viktig milstolpe. Bland utgångspunkterna för det avslutande arbetet märks en planeringsram för möjlig dubblerad elanvändning till 2045 och halverade ledtider för elledningar.

Lösningsförslag till vaccinationsbevis överlämnat

I dag tog digitaliseringsminister Anders Ygeman emot en preliminär lösning för digitala vaccinationsintyg som Myndigheten för digital förvaltning (Digg) tagit fram tillsammans med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och andra deltagande aktörer.

Vaccinationsintyg blir digitala

I dag höll digitaliseringsminister Anders Ygeman och socialminister Lena Hallengren digital pressträff tillsammans med Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt Läkemedelsverkets vaccinsamordnare Charlotta Bergquist. Du hittar en teckenspråkstolkad version av pressträffen i pressmeddelandet.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen tar fram nationell vätgasstrategi

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är utveckla och tillvarata möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta för omställningen till fossilfrihet.

Fotot visar en bil som laddas en snöig dag
Närmare 90% av laddningen av elfordon sker vid hemmet eller på jobbet när bilen står parkerad. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon

Regeringen ger i uppdrag till Energimyndigheten att föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet.

Innehåll från Anders Ygeman

Prenumerera

Totalt 248 träffar.