Anders Ygeman

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Aktuellt från Anders Ygeman

  • Energisektorns bidrag till återhämtningen på EU-möte

    Anders Ygeman
    Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltar när EU-ländernas ministrar med ansvar för energifrågor möts via video 15 juni. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

    När EU:s energiministrar möts i en videokonferens 15 juni står energisektorns bidrag till återhämtningen efter coronapandemin på agendan.

Foto på en bil som är kopplad till en laddningsstation.
Goda möjligheter att ladda elfordon i närhet till hem och arbetsplatser är viktigt för att fler ska välja elfordon. Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

Nya krav på laddinfrastruktur

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av höjda kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer.

Ett foto på nätverkskablar
- Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att hålla kontakten med våra nära och kära med hjälp av digitala verktyg, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Äldres isolering ska brytas med digitala verktyg

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta för äldre att använda sig av olika digitala kommunikationsverktyg och tjänster. Detta riktar sig särskilt till äldreboenden och äldre som befinner sig isolerade.

Foto på kablar som ska läggas i marken på en gata. I bakgrunden syns en traktor.
Genom budgetpropositionen 2020 beslutades att 650 miljoner kronor ska användas till ett nytt stöd för utbyggnad av snabbt bredband i hela landet mellan år 2020 till 2022. Foto. Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Nytt stödsystem för utbyggnad av bredband

Regeringen har fattat tre beslut som möjliggör att ett nytt statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur kan delas ut med start den 1 juni 2020.

Foto på solstrålar från solen
För att främja användningen av förnybar teknik för elproduktion infördes 2009 ett investeringsstöd för solceller. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

200 miljoner kronor till solcellstöd

Regeringen vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Därför tillför nu regeringen ytterligare 200 miljoner i budgeten till förmån för de som installerar solceller.

Bild: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Uppdrag för hög säkerhet i 5G-nätet

Regeringen har idag beslutat att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för de svenska elektroniska kommunikationsnäten, särskilt de kommande 5G-näten. PTS ska också föreslå åtgärder för att minska identifierade hot och risker.

Regeringskansliet

DIGG och Hack for Sweden får i uppdrag att bidra i kampen mot Covid-19

Regeringen har idag fattat beslut om att Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska vara projektledare för Hack for Sweden. Initialt fokus ska läggas på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19. Ett virtuellt hackathon kommer därför att arrangeras på hackthecrisis.se den 3-6 april.

Foto på en skärm med videokonferensens deltagare.
Mötet genomfördes via videokonferens. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Anders Ygeman bjöd in energibranschen till möte över videolänk om coronaviruset

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman ville med mötet få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar energibranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla god energiförsörjning i hela landet.

Statsrådet sitter vid ett bord framför en dataskärm.
Mötet ägde rum via videolänk. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Digitaliseringsminister Anders Ygeman kallade telekombranschen till onlinemöte med anledning av coronaviruset

Mötets syfte var att ge en lägesbild av hur smittspridningen påverkar telekombranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i hela landet.

Innehåll från Anders Ygeman

Prenumerera

Totalt 159 träffar.