Khashayar Farmanbar

Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Khashayar Farmanbar

  • Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

    Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.

  • Elkunder ska få ökad möjlighet att påverka sina energikostnader

    Fotot visar solceller på ett tak
    – Regeringen fäster stor vikt vid att kunna mildra de höga energipriserna och dess effekter. Det är viktigt att det blir enklare för mikroproducenter av el att ansluta sig till elnät, både för producenterna själva och för att förbättra nätkapaciteten. Det är också av betydelse att du som kund eller slutanvändare kan se på din faktura vad du kan göra för att minska din energianvändning, säger energiminister Khashayar Farmanbar. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

    För att öka möjligheten för elkunder, fjärrvärme- och fjärrkylekunder, lägenhetsinnehavare samt andra slutanvändare att påverka sina energikostnader har regeringen beslutat om två lagrådsremisser. Den ena ska skapa förutsättningar för att förbättra nätkapaciteten och därmed i förlängningen bidra till lägre kostnader för elkunderna. I den andra föreslås att fjärrvärme- och fjärrkylekunder, andra slutanvändare och lägenhetsinnehavare ska få information om sin energiförbrukning på fakturan och då lättare kunna justera sin energianvändning, till exempel när det är höga energipriser.

Fotot visar buntar med kablar på marken
– Stöd för bredbandsutbyggnad är viktigt, inte minst för näringslivet i hela Sverige. Ett befintligt bredbandsnät med låga uppkopplingshastigheter får inte vara en bromskloss för fortsatt utveckling av näringsliv och välfärd i hela landet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Effektivare stöd för bredband med minst 1 gigabit

Regeringen har idag beslutat om ändring av förordningen om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Det innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) kan bevilja stöd för utbyggnad av bredbandsnät, om lägst 1 gigabit/s, även om ett nät redan existerar i området.

Regeringen har tagit emot it-driftsutredningens slutbetänkande

I dag den 15 december har it-driftsutredningens särskilde utredare Annelie Roswall Ljunggren överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Slutbetänkandet rör förutsättningar och förslag om varaktiga former för samordnad statlig it-drift.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i Europabyggnaden i Bryssel
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar representerar Sverige på telekområdet. Foto: EU-representationen

Cybersäkerhet, AI och europeiskt eID på telekområdet

När digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar träffar sina EU-kollegor i Bryssel den 3 december ska rådet enas om sin ståndpunkt om ett EU-direktiv om cybersäkerhet. Även förslagen om artificiell intelligens och ett europeiskt eID ska upp på mötet.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Foto; Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Khashayar Farmanbar ny energi- och digitaliseringsminister

Khashayar Farmanbar är ny energi- och digitaliseringsminister.

Innehåll från Khashayar Farmanbar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 17 träffar.