Khashayar Farmanbar

Porträtt av Khashayar Farmanbar inomhus

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

"Nu säkrar vi energiförsörjningen. Vi elektrifierar och digitaliserar Sverige för att stärka välfärden och för att näringslivet ska fortsätta utvecklas. Så skapar vi jobb och driver på klimatomställningen."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Khashayar Farmanbar

  • Svenska kraftnät får investera 3,2 miljarder i åtta stamnätsstationer i sex kommuner

    Regeringen bemyndigar Svenska kraftnät att genomföra investeringar i åtta stamnätstationer, till en total investeringskostnad om 3,2 miljarder kronor. Investeringarna innebär att stationerna kan förnyas och anpassas för bland annat framtida behov av förnybar elproduktion.

  • Förstärkt digital myndighetssamverkan

    Regeringen tillsätter en utredning som ska titta på hur myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer enklare, säkrare och mer systematiskt kan dela data.

Kraftpaket för mer billig el i hela landet

Regeringen har presenterat ett nytt kraftpaket på energiområdet för att se till att Sverige har mycket el till bra pris med start de kommande åren. Kraftpaketet innehåller förslag om solkraft, vindkraft och vattenkraft, som kraftvärme, fjärrvärme och kärnkraft.

Regeringen fattar beslut som skyndar på utbyggnad om havsbaserad vindkraft

Regeringen har fattat beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

Pressbriefing med energiminister Khashayar Farmanbar

Den 6 maj höll energiminister Khashayar Farmanbar pressbriefing med lägesbild av energiförsörjningen med anledning av Rysslands krig i Ukraina.

Sverige stöttar Ukraina med materiel för att säkra landets energiförsörjning

För att stötta Ukraina och bidra till att säkra landets energiförsörjning har regeringen beslutat att Svenska kraftnät får överlåta materiel som kan användas för att reparera landets elnät.

Innehåll från Khashayar Farmanbar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 123 träffar.