Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Aktuellt från Tomas Eneroth

Foto: Folio.

Den största järnvägssatsningen i modern tid

"Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. Investeringar i samhällsbygget och i det som bygger Sverige starkt. Hållbart går före sänkta skatter. Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Foto: Foto: Pampus flygfoto, Norrköping

Godstransportstrategin

"Regeringen vill att alla trafikslag inom godstranportssystemet ska används mer effektivt tillsammans. I strategin pekar vi ut riktningen och vidtar konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den nationella godstransportstrategin.

Ministern pratar i mikrofon under ett möte.
Tomas Eneroth diskuterar innehållet för den kommande ministerkonferensen om trafiksäkerhet på väg i Sverige 2020. ITF summit 2019.

Global Ministerial Conference on Road Safety

"När Sverige står som värd för världens största trafiksäkerhetskonferens ska vi också se till att fler länder ute i världen följer med på den här resan, förstår poängen bakom nollvisionsarbetet, och inspireras av Sverige", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den globala ministerkonferensen inom trafiksäkerhet som Sverige står värd för den 19–20 februari 2020.

Innehåll från Tomas Eneroth

Prenumerera

Totalt 261 träffar.