Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Aktuellt från Tomas Eneroth

  • Regeringen bjöd in till remissmöten inför ny nationell infrastrukturplan

    På fotot står statsrådet och statssekreteraren på en scen.
    Med anledning av Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag höll Infrastrukturdepartementet ett digitalt remissmöte med regionerna onsdagen den 16 december och ett med näringslivet torsdag den 17 december. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

    Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in representanter från regioner och näringsliv till digitala remissmöten för att få synpunkter på Trafikverkets inriktningsunderlag. Nu kan du se remissmötena i efterhand.

Digital pressträff med Tomas Eneroth

Idag, tisdag den 22 december, höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en digital pressträff. Tomas Eneroth presenterade nyheter om samhällsviktigt flyg och flygplatsernas tillgänglighet. En teckentolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Digital pressbriefing med Tomas Eneroth 27 november 2020

Idag, den 27 november, höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressbriefing om påverkan på transportsektorn och förändrade resmönster med anledning av coronapandemin.

Teckenspråksversionen går att se i pressmeddelandet.

Foto på en perrong vid tbanan
- Det är ytterst allvarligt med kraftiga fördyringar och viktigt att hitta möjliga handlingsvägar framåt. Regeringen har nu tillsatt en förhandlingsperson som får i uppdrag att hitta en lösning så att den viktiga utbyggnaden av tunnelbanan kan fortsätta, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Catharina Håkansson Boman blir förhandlingsperson för fördyrad tunnelbana

Regeringen tillsätter nu en förhandlingsperson för de uppkomna fördyrningarna av utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Förhandlingspersonen ska samla berörda parter och hitta en lösning framåt.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Tomas Eneroth tog emot utredning om bilmålvakter

Regeringen gav i september 2019 utredare Björn Hansson i uppdrag att se över regelverk och föreslå ytterligare åtgärder i syfte att motverka förekomsten av bilmålvakter. Idag överlämnades förslagen till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Innehåll från Tomas Eneroth

Prenumerera

Totalt 469 träffar.