Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Aktuellt från Tomas Eneroth

  • Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden

    Bild på den fysiska budgetpropositionen som har ett rosa omslag med en rosett i blågult.
    Budgetpropositionen för 2020. Finansdepartementet/Regeringskansliet.

    I denna artikel samlas de särskilda budgetsatsningar som regeringen kommunicerat inom Infrastrukturdepartementets områden. Regeringens förslag till budgetproposition för 2020 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Ett år med godstransportstrategin – samarbete för ett transporteffektivt samhälle

    I slutet av juni 2019 var det ett år sedan regeringen beslutade om Sveriges första nationella godstransportstrategi: Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi. Myndigheter och aktörer från hela transportsektorn träffades på Infrastrukturdepartementet för redovisning, återkoppling och uppföljning av arbetet med genomförandet av strategin sedan lanseringen. Under eftermiddagen fick deltagarna redogörelser av arbetet med att genomföra många av de uppdrag som regeringen fattat beslut om med anledning av strategin och kommentarer från godstransportrådets ledamöter.

Foto: Folio.

Den största järnvägssatsningen i modern tid

"Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. Investeringar i samhällsbygget och i det som bygger Sverige starkt. Hållbart går före sänkta skatter. Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Foto: Foto: Pampus flygfoto, Norrköping

Godstransportstrategin

"Regeringen vill att alla trafikslag inom godstranportssystemet ska används mer effektivt tillsammans. I strategin pekar vi ut riktningen och vidtar konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den nationella godstransportstrategin.

Ministern pratar i mikrofon under ett möte.
Tomas Eneroth diskuterar innehållet för den kommande ministerkonferensen om trafiksäkerhet på väg i Sverige 2020. ITF summit 2019.

Global Ministerial Conference on Road Safety

"När Sverige står som värd för världens största trafiksäkerhetskonferens ska vi också se till att fler länder ute i världen följer med på den här resan, förstår poängen bakom nollvisionsarbetet, och inspireras av Sverige", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den globala ministerkonferensen inom trafiksäkerhet som Sverige står värd för den 19–20 februari 2020.

Sverige tar internationellt initiativ för minskade utsläpp inom transportsektorn

- Vi måste omedelbart vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och vi måste sträva mot en rättvis transportekonomi, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Innehåll från Tomas Eneroth

Prenumerera

Totalt 305 träffar.