Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Aktuellt från Tomas Eneroth

 • Förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas på remiss

  Fotot visar ett fartygsdäck med upprullat fiskenät
  Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Idag skickas ett förslag ut på remiss om att tillfälligt anpassa sjöfartsstödet till att även gälla anställda på fartyg som tas ur trafik. Förslaget är en del i att lindra det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av minskad efterfrågan på passagerartransporter, vilket är en följd av åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset.

 • Nya åtgärder för att mildra coronakrisens påverkan på transportsektorn

  Fotot visar bilar på en väg : Längst upp i vänster hörn finns texten Corona skriven i bilden.
  Spridningen av coronaviruset har bland annat inneburit svårigheter för enskilda och företag att förnya certifikat eller genomföra kontroller och utbildningar inom transportsektorn. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  EU:s nya omnibusförordning innebär bland annat att giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista datum för bilbesiktning förlängs med sju månader. Regeringen beslutar dock att tidsfristen för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort inte ska förlängas.

Fotot visar ett arbete med ett järnvägsspår.
Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

Idag presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.

Foto på statsråden under pressträffen.
Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen presenterar stöd till kollektivtrafiken

Regeringen presenterar nu ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19.

Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Foto på avgångstavla
Trafikverket har även haft i uppdrag att titta på andra möjligheter som kan underlätta etableringen av nattåg till utlandet. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Två regeringsuppdrag som ska göra det enklare att ta tåget ut i Europa slutredovisas

Det ska vara lätt att resa klimatsmart med tåg ut i Europa. Därför gav regeringen i juli förra året Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg till flera europeiska städer och Trafikanalys skulle se över om det kan bli enklare att boka utlandsresor med tåg. Nu redovisas uppdragen.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Utredning om nationellt biljettsystem för kollektivtrafik lämnas till regeringen

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika system för att hitta information eller köpa en resa. Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare och därför tillsatte regeringen i augusti 2019 en utredning om att införa ett biljettsystem för all kollektivtrafik i landet. Idag överlämnar utredaren slutbetänkandet till regeringen.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen möjliggör undantag från regler om kör- och vilotider

Regeringen möjliggör undantag från reglerna om kör- och vilotider, med anledning av den extraordinära situation som spridningen av coronaviruset innebär.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter

Regeringen har idag beslutat att Sjöfartsverket ska kunna utföra helikoptertransporter för att stödja sjukvården vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande.

Foto från pressträffen med de tre deltagarna Tomas Eneroth, Emil Källström och Lena Erixon.
Vid pressträffen deltog infrastrukturminister Tomas Eneroth, Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet och Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Foto på statsrådet Tomas Eneroth
Mötet ägde rum den 1 april. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Tomas Eneroth kallade de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till telefonmöte

- Kollektivtrafiken är viktig för samhället och vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Jag vill försäkra mig om att alla vet vad som nu gäller, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

Innehåll från Tomas Eneroth

Prenumerera

Totalt 363 träffar.