Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Aktuellt från Tomas Eneroth

  • Stockholmsdeklarationen presenterades vid global trafiksäkerhetskonferens

    Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade idag Stockholmsdeklarationen. Sverige står värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm den 19–20 februari.

  • Infrastrukturministern om hur regeringen arbetar med att nå klimatmålen i transportsektorn

    Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättar om varför regeringen bildade Infrastrukturdepartementet, hur vi ska kunna nå klimat- och energimålen till 2030, och varför framtiden är ljus för transportsektorns klimatomställning.

Regeringskansliet.

I februari genomförs global konferens om trafiksäkerhet

Den 19–20 februari 2020 står Sverige värd för 3rd Ministerial Global Conference on Road Safety med tema Achieving Global Goals 2030. Syftet med konferensen är att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, samt ge en inriktning för det fortsatta arbetet.

"När Sverige står som värd för världens största trafiksäkerhetskonferens ska vi se till att fler länder ute i världen följer med på den här resan, förstår poängen bakom nollvisionsarbetet, och inspireras av Sverige", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Porträttbild.
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Transportsektorn ställer om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri. För att det ska ske krävs det att hela transportsektorn går samman och, att såväl offentlig som privat sektor gör sin del. Regeringen vidtar kraftfulla åtgärder inom många områden. Att vi lyckas är avgörande för att säkra en hållbar framtid och bibehålla Sveriges konkurrenskraft i världen i dag.

Foto: Folio.

Den största järnvägssatsningen i modern tid

"Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. Investeringar i samhällsbygget och i det som bygger Sverige starkt. Hållbart går före sänkta skatter. Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Foto: Foto: Pampus flygfoto, Norrköping

Godstransportstrategin

"Regeringen vill att alla trafikslag inom godstranportssystemet ska används mer effektivt tillsammans. I strategin pekar vi ut riktningen och vidtar konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth om den nationella godstransportstrategin.

Innehåll från Tomas Eneroth

Prenumerera

Totalt 323 träffar.