Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

 • Digital pressträff med Morgan Johansson och Rasmus Ling

  I dag, onsdag den 20 januari, håller justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Rasmus Ling, riksdagsledamot för Miljöpartiet, en digital pressträff om Statens institutionsstyrelses verksamhet och en översyn om regleringen av sluten ungdomsvård.

 • Vissa ändringar i inreseförbuden från Storbritannien och Danmark

  Regeringen har i dag fattat beslut om vissa ändringar i inreseförbuden till Sverige från Storbritannien och Danmark. Ändringarna görs för att barn och föräldrar ska kunna träffa varandra och för att underlätta för vissa sjuktransporter från Danmark. Samtidigt förlängs också den tidsbegränsade förordningens giltighetstid till den 31 januari 2021.

  De reviderade inreseförbuden för Storbritannien och Danmark träder i kraft på lördag den 16 januari 2021.

 • Ändringar i undantaget från det tillfälliga inreseförbudet för personer som bor i Uruguay

  Regeringen har i dag beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna gäller undantaget för personer som bor i ett land utanför EU och ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater. Ändringarna träder i kraft den 20 januari 2021.

  Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och har förlängts efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd. Det senaste beslutet om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 mars 2021.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5952 träffar.