Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Inrikesministern presenterade en ny utredning om ordningsvakter

    Inrikesminister Mikael Damberg har i dag presenterat en nyhet kopplad till 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten. Regeringen tillsätter en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

    – Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen, men deras arbete är ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

  • Morgan Johansson tog emot utredning om skärpta straff för trafikbrott

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot promemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri. Promemorian presenterades vid en pressträff av utredaren Anne Rapp.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5189 träffar.