Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rätts­väsendets myndig­heter, bland annat polisen, åklagar­väsendet, dom­stolarna och kriminal­vården. Departe­mentet ansvarar också för migrations- och integrations­frågor, idrotts­frågor, arbetet mot segre­gation samt för frågor om samhällets kris­bered­skap. Justitie­departe­mentet ansvarar för lagstift­ningen inom områdena statsrätt och allmän förvalt­nings­rätt, civilrätt, process­rätt, straff­rätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Pressträff med Lina Axelsson Kihlblom och Morgan Johansson

    Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla, men under de senaste åren har det skett ett antal grova våldsdåd i skolor i Sverige. Den 23 juni presenterade skolminister Lina Axelsson Kihlblom och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson nya insatser för att stärka säkerheten i skolan.

  • Kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd utreds

    Vid en pressträff presenterade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman en nyhet gällande krav för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7156 träffar.