Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

 • Morgan Johansson presenterade ytterligare åtgärder i brottsbekämpningen

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att straffreduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brottslighet. Det innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelsestraff. Lagrådsremissen beslutas i morgon, 22 juli. Samma dag beslutar regeringen om direktiv till en utredning som ska se över den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Syftet är att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott.

  Detta presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vid en webbsänd pressträff.

 • Förslag att höja skadestånd till brottsoffer

  I dag har justitie- och migrations­minister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Ersättning till brottsoffer. Utred­ningen föreslår bland annat höjda skade­stånd till brottsoffer. Förslagen presenterades vid en webbsänd pressträff som kan ses i efterhand.

 • Frågor och svar om inreseförbud till Sverige

  Foto: Folio

  Inreseförbuden till Sverige gäller för närvarande till och med den 31 augusti 2021, med vissa undantag. Från och med den 30 juni anpassades den svenska regleringen till EU-förordningen om covidintyg, även kallat covidbevis, för resor från länder inom EU/EES till Sverige. Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner.

  Läs mer om vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder här nedan.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6348 träffar.