Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Strängare regler om utländska månggiften

    – Månggiften ska inte erkännas i Sverige och vi behöver se över den kvarvarande lucka i lagstiftningen som möjliggör detta. Månggifte motverkar jämställdhet och kan enligt FN ha allvarliga känslomässiga och ekonomiska konsekvenser, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon. En särskild utredare ska undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.

  • Jonas Trolle blir chef för Center mot våldsbejakande extremism

    Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterade i dag, 13 juli, Jonas Trolle som chef för det nationella centret mot våldsbejakande extremism. Centret är inrättat vid Brottsförebyggande rådet, Brå.

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

Regeringen föreslår att det ska bli enklare för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning moderniseras också och det skapas en tydligare och mer rättssäker reglering av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet. Samtidigt får barnets perspektiv ett tydligare fokus genom att barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung stärks. Lagändringarna som beslutas av riksdagen den 13 juni, föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Regeringen vill se totalförbud mot barnäktenskap

I dag, tisdag 29 maj, presenterade migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon tillsammans med barn- äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren regeringens fortsatta åtgärder mot utländska barnäktenskap.

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en samtyckeslagstiftning som säger det självklara. Sex ska vara frivilligt. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt.

Nya regler vid bokning av paketresor stärker konsumentskyddet

Många resenärer bokar numera sina resor på internet och många reseföretag erbjuder möjligheter att skräddarsy paketresor. Utvecklingen har medfört att vissa resor inte omfattas av det nuvarande regelverket. Regeringen föreslår därför nya regler som ökar skyddet för resenärer. Samtidigt kommer reglerna att främja en välfungerande resemarknad.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 4678 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida