Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika

    Regeringen har presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika. Sverige har sedan lång tid tillbaka och i politisk enighet haft en vision om ett narkotikafritt samhälle. Narkotikamissbruk förstör människoliv och finansierar en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena.

    Inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren presenterade åtgärderna vid en pressträff.

Nya åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet och sprängningar

Inrikesminister Mikael Damberg har tagit emot promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor. Utredaren föreslår bland annat att fler vapenbrott ska bedömas som grova och synnerligen grova och att Tullverkets befogenheter utökas så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor, till exempel handgranater, kan stoppas.

Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Det presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vid en pressträff.

Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord

Regeringen har mottagit betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen föreslår bland annat att det ska införas särskilda straffbestämmelser om barnfridsbrott och om uppmaning till självmord. Betänkandet kommer nu att remitteras.

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

I ett utkast till lagrådsremiss föreslås ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. Förslagen har skickats ut på remiss.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5053 träffar.