Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rätts­väsendets myndig­heter, bland annat polisen, åklagar­väsendet, dom­stolarna och kriminal­vården. Departe­mentet ansvarar också för migrations- och integrations­frågor, idrotts­frågor, arbetet mot segre­gation samt för frågor om samhällets kris­bered­skap. Justitie­departe­mentet ansvarar för lagstift­ningen inom områdena statsrätt och allmän förvalt­nings­rätt, civilrätt, process­rätt, straff­rätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Utredare föreslår att det införs ett särskilt brott mot psykisk misshandel

    Johansson sitter och pratar i en mikrofon vid ett bord utomhus.
    En utredning som bland annat föreslår att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel har överlämnats till regeringen. – Mäns våld mot kvinnor kan aldrig accepteras och det är viktigt att lagstiftningen är heltäckande. Därför är utredarens förslag välkommet, sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på regeringens sommarfika för media den 4 augusti. Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld. Utredaren föreslår att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel. Utredaren föreslår också att förolämpning ska kunna ingå i bland annat en grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

  • Nya lagar inom Justitiedepartementets områden den 1 augusti 2022

    Under året har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft vid halvårsskiftet 2022. Ett urval av dem presenteras här.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7241 träffar.