Cv - Heléne Fritzon

Migrationsminister och biträdande justitieminister

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet: Socialdemokraterna (S)

Ansvarsområden

Migrations- och asylfrågor samt civilrättsliga frågor

Personligt

Född 1960. Gift och bor i Kristianstad.

Utbildning

1990
Juridisk introduktionskurs, Lunds universitet

1987
Lågstadielärarexamen, Högskolan Kristianstad

Befattningar och uppdrag

2017–
Migrationsminister och biträdande justitieminister

2014–2017
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Kristianstads kommun

2010–2014
Kommunalråd, Kristianstads kommun

2006–2010
Kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande, Kristianstads kommun

2003–2013
Ordförande för Socialdemokraterna i Skåne

2002–2006
Finanskommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Kristianstads kommun

2001–2013
Ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott

1998–2002
Skolkommunalråd och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstads kommun

1997–
Ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse

1995–2003
Ordförande för Socialdemokraterna i Kristianstad

1994–1998
Skolkommunalråd och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstads kommun

1991–1994
Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstads kommun

Kontakt

Heléne Fritzon
Migrationsminister och biträdande justitieminister
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Heléne Fritzon, via registrator