Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Negativt testsvar för covid-19 krävs för inresor till Sverige från Storbritannien

    I dag har inrikesminister Mikael Damberg och näringsminister Ibrahim Baylan hållit en digital pressträff om en ändring i inreseförbudet för resor till Sverige från Storbritannien.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Åtgärder för ökad polisnärvaro och stärkt polisarbete i utsatta områden

Regeringen beslutar i dag om regleringsbrev för Polismyndigheten för budgetåret 2021. Myndigheten får flera uppdrag som berör utsatta områden där bland annat polisens närvaro och kamerabevakning ska öka. Det presenterade inrikesminister Mikael Damberg vid en pressträff.

Regeringen inrättar ett nationellt cybersäkerhetscenter

Regeringen fattar i dag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. Inrikesminister Mikael Damberg och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund presenterade den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 1225 träffar.