Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Inrikesministern presenterade en ny utredning om ordningsvakter

    Inrikesminister Mikael Damberg har i dag presenterat en nyhet kopplad till 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten. Regeringen tillsätter en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

    – Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen, men deras arbete är ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 991 träffar.