Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Digital pressträff med statsministern och inrikesministern

    I dag höll statsminister Stefan Löfven och inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff med anledning av händelserna i Vetlanda.

    En teckenspråkstolkad version finns i pressmeddelandet.

  • Mikael Damberg tog emot utredning om det civila försvaret

    I dag, måndag den 1 mars, tog inrikesminister Mikael Damberg emot en utredning om ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret. I samband med detta hölls en digital pressträff där utredningens förslag på struktur presenterades.

Skärpta kontroller mot den illegala användningen av sprängmedel

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär ökad kontroll över de som hanterar civila sprängmedel. Syftet med förslagen är att motverka att sprängmedel hamnar i kriminellas händer. Inrikesminister Mikael Damberg och Stefan Hector, chef för operativa enheten vid Noa, Polismyndigheten, medverkade på pressträffen.

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Regeringen har i dag fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder.

Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Inrikesminister Mikael Damberg gav en lägesbild om skjutningar och gängkriminalitet utifrån ny statistik

I dag gav inrikesminister Mikael Damberg en lägesbild om skjutningar och gängkriminalitet utifrån ny statistik samt en genomgång av regeringens åtgärder på området. Genomgången gjordes vid en digital pressbriefing.

Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. Inrikesminister Mikael Damberg och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund presenterade den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 1249 träffar.