Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen

    Den tekniska utvecklingen och kriminellas agerande försvårar för de brottsbekämpande myndigheterna att samla in information som behövs för att utreda och förebygga brott. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om hemlig dataavläsning.

    Hemlig dataavläsning kan förväntas leda till att grova brott som mord, grova narkotikabrott, våldtäkter och brott mot rikets säkerhet kan förhindras och klaras upp i större utsträckning. Förslaget ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

  • Inrikesministern presenterade beslut mot gängvåldet

    Pressträff med inrikesminister Mikael Damberg där det första beslutet kopplat till 34-punktsprogrammet mot gängvåldet presenterades.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 977 träffar.