Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Nya åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet och sprängningar

    Inrikesminister Mikael Damberg har i dag mottagit promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor. Utredaren föreslår bland annat att fler vapenbrott ska bedömas som grova och synnerligen grova och att Tullverkets befogenheter utökas så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor, till exempel handgranater, kan stoppas.

Kamerabevakning i brottsbekämpningen

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag som förenklar för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på allmänna platser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket tillåts bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.

– Nu får Polismyndigheten eget mandat att avgöra när och var övervakningskameror som behövs ska sättas upp. Det är viktigt att polisen har möjlighet att vara lika snabb som brottslingarna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Sverige har stått värd för expertmöte om tribunal

Den 3 juni stod Sverige värd för ett expertmöte på tjänstemannanivå med deltagare från elva EU-länder, bland annat Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna, samt företrädare för EU och FN. Under mötet i Stockholm har tjänstemännen diskuterat frågor kopplat till ansvarsutkrävande för brott begångna i konflikterna i Syrien respektive Irak.

Med anledning av mötet var inrikesminister Mikael Damberg tillgänglig för kommentarer vid en pressträff, som kan ses i efterhand.

Polisen föreslås få utökad tillgång till uppgifter från signalspaning

Regeringen föreslår i en proposition att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

– Säpo och NOA behöver tillgång till de här uppgifterna även om det pågår en förundersökning. Genom lagförslaget förbättrar vi myndigheternas möjlighet att till exempel förhindra terroristattentat, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Nu intensifieras arbetet med att stärka Sveriges beredskap

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag fattat beslut att förordna Barbro Holmberg som särskild utredare i utredningen Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar.

– Vi initierar den här utredningen för att skapa ett effektivare civilt försvar för Sverige. Befolkningen ska skyddas, viktiga samhällsfunktioner ska fungera och Försvarsmakten ska få det stöd de behöver för att kunna möta ett väpnat angrepp, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 926 träffar.