Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och inrikesminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och inrikesminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Mäns våld och förtryck mot kvinnor måste synliggöras och bekämpas. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Mer effektiva möjligheter att ta brottsvinster från kriminella

    Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tog emot betänkandet Ny förverkandelagstiftning med flera förslag som syftar till att skapa mer effektiva möjligheter att ta brottsvinster från kriminella.

  • Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

    I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det ska vara möjligt att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

    – Personer som begår brott, hotar personal och omöjliggör för andra att besöka badanläggningar och bibliotek på ett tryggt och ostört sätt måste kunna portas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Innehåll från Morgan Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1391 träffar.