Morgan Johansson

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Justitie- och inrikesminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och inrikesminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Mäns våld och förtryck mot kvinnor måste synliggöras och bekämpas. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Fler åtgärder för att motarbeta våldsbejakande extremism och terrorism

    Den 8 augusti höll justitie- och inrikesminister Morgan Johansson en pressträff där fler av regeringens åtgärder för att motarbeta våldsbejakande extremism presenterades.

  • Utredare föreslår att det införs ett särskilt brott mot psykisk misshandel

    Johansson sitter och pratar i en mikrofon vid ett bord utomhus.
    En utredning som bland annat föreslår att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel har överlämnats till regeringen. – Mäns våld mot kvinnor kan aldrig accepteras och det är viktigt att lagstiftningen är heltäckande. Därför är utredarens förslag välkommet, sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på regeringens sommarfika för media den 4 augusti. Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld. Utredaren föreslår att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel. Utredaren föreslår också att förolämpning ska kunna ingå i bland annat en grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Innehåll från Morgan Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1595 träffar.