Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Morgan Johansson presenterade ytterligare åtgärder i brottsbekämpningen

    Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att straffreduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brottslighet. Det innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelsestraff. Lagrådsremissen beslutas i morgon, 22 juli. Samma dag beslutar regeringen om direktiv till en utredning som ska se över den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Syftet är att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott.

    Detta presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vid en webbsänd pressträff.

  • Förslag att höja skadestånd till brottsoffer

    I dag har justitie- och migrations­minister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Ersättning till brottsoffer. Utred­ningen föreslår bland annat höjda skade­stånd till brottsoffer. Förslagen presenterades vid en webbsänd pressträff som kan ses i efterhand.

Innehåll från Morgan Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1273 träffar.