Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Utredning föreslår ny lag för brottsförebyggande arbete i kommuner

    I dag har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Kommuner mot brott. Utredningen föreslår bland annat att kommunerna ska kartlägga brottsligheten i sina områden och ta ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

  • Digital pressträff med Märta Stenevi, Morgan Johansson och Mikael Damberg

    Onsdag den 16 juni höll jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff. Under pressträffen presenterades regeringens åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

  • Digital pressträff med Morgan Johansson

    I dag kommenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson de fortsatta frågorna kring utredningen om Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder.

Innehåll från Morgan Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1263 träffar.