Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Sverige behöver snara reformer som stärker bekämpningen av mutor i utlandet

    Den 12 juni höll justitie-och migrationsminister Morgan Johansson pressträff tillsammans med ordföranden för OECD:s arbetsgrupp mot mutor, Drago Kos.

    Pressträffen avslutade ett två dagar långt besök av en högnivådelegation från OECD:s Arbetsgrupp mot mutor i internationella affärsförbindelser. Delegationen har träffat bland andra Morgan Johansson för att diskutera hur Sverige ska efterleva OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser.

  • Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord

    Regeringen har mottagit betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen föreslår bland annat att det ska införas särskilda straffbestämmelser om barnfridsbrott och om uppmaning till självmord. Utredningens betänkande kommer nu att remitteras.

Innehåll från Morgan Johansson

Prenumerera

Totalt 925 träffar.