Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Utredare ska föreslå åtgärder mot coronarelaterad brottslighet

    I dag utses en utredare som ska analysera och föreslå åtgärder som minskar risken för brott kopplade till de av de coronarelaterade stödåtgärderna som har statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser. Utredare blir Stefan Strömberg. Det presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vid en webbsänd pressträff på torsdagsmorgonen.

  • Tillfälliga regler ska underlätta för bolags- och föreningsstämmor under virusutbrottet

    I en proposition föreslår regeringen att det ska införas en tillfällig lag som gör det lättare att delta vid en bolags- eller föreningsstämma utan att närvara personligen.

    – Det finns en stor vilja i både näringslivet och föreningslivet att bidra till samhällets insatser mot den pågående smittspridningen. Förslaget ger aktieägare och medlemmar en chans att göra sina röster hörda utan att för den skull riskera sin egen eller andras hälsa, säger justitieminister Morgan Johansson.

Innehåll från Morgan Johansson

Prenumerera

Totalt 1059 träffar.