Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Ytterligare åtgärder för bekämpning av gängkriminalitet

    Regeringen föreslår i dag att det ska bli enklare att ta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att möjliggöra en effektivare brottsbekämpning. Ett annat förslag är ökade möjligheter att bestämma var den som har dömts till skyddstillsyn, eller som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff, får vistas. Detta presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i dag vid en webbsänd pressträff. Förslagen ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten.

  • Nu stärks skyddet ytterligare mot hedersrelaterad brottslighet

    I en lagrådsremiss föreslår regeringen att ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår även en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv samt ett nytt verktyg, ett utreseförbud, för att ytterligare stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

Innehåll från Morgan Johansson

Prenumerera

Totalt 1042 träffar.