Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Morgan Johansson tog emot förslag till ny terroristbrottslag

    – Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och måste bekämpas med full kraft. Utredningen har tagit ett välbehövligt helhetsgrepp. En mer överblickbar och tydlig lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

    Utredningen föreslår i betänkandet att den nuvarande lagstiftningen på området upphävs och ersätts av en ny uppdaterad terroristbrottslag. Utredningens förslag presenterades av utredningssekreteraren Martin Rhodin.

Innehåll från Morgan Johansson

Prenumerera

Totalt 980 träffar.