Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Sverige behöver snara reformer som stärker bekämpningen av mutor i utlandet

    Den 12 juni höll justitie-och migrationsminister Morgan Johansson pressträff tillsammans med ordföranden för OECD:s arbetsgrupp mot mutor, Drago Kos.

    Pressträffen avslutade ett två dagar långt besök av en högnivådelegation från OECD:s Arbetsgrupp mot mutor i internationella affärsförbindelser. Delegationen har träffat bland andra Morgan Johansson för att diskutera hur Sverige ska efterleva OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser.

Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Det presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i dag vid en pressträff.

Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord

Regeringen har mottagit betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen föreslår bland annat att det ska införas särskilda straffbestämmelser om barnfridsbrott och om uppmaning till självmord. Utredningens betänkande kommer nu att remitteras.

Tillsammans kan vi stärka samhällets förmåga att bekämpa och förebygga brott

Justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg har fått i uppgift av statsministern att med gemensamma krafter leda ett arbete för att angripa brottens orsaker. Där är kommunerna en helt avgörande aktör. Vid ett dialogmöte på Justitiedepartementet fick tolv kommunföreträdare möjlighet att redogöra för situationen i respektive kommun och vilka utmaningar man står inför lokalt. Det framkom en bild av att samarbetet med Polismyndigheten utvecklats mycket positivt de senaste åren.

Regeringen vill skärpa straffet för mord

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att straffet för mord skärps. Avsikten med regeringens förslag är att mord ska bestraffas med livstids fängelse i betydligt större utsträckning än tidigare.

– Mord är det svåraste brottet man kan begå men i dag återspeglar straffet inte fullt ut brottets allvar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Innehåll från Morgan Johansson

Prenumerera

Totalt 933 träffar.