Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Regeringen vill göra det straffbart att utsätta barn för att bevittna brott

    Regeringen har i dag över­lämnat en propo­si­tion till riksdagen med förslag om att det ska införas ett särskilt barn­frids­brott. Det nya brottet innebär att det blir straff­bart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation.

  • Förslag till grundlagsändring som möjliggör en bredare kriminalisering av deltagande i terroristorganisation

    Den 16 mars tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett delbetänkande från 2020 års grundlagskommitté. Delbetänkandet rör frågan om behov av ytterligare möjligheter att begränsa föreningsfriheten i syfte att möjliggöra en generell kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer.

    I samband med överlämningen hölls en pressträff med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och den parlamentariska kommitténs ordförande Anders Eka, justitieråd tillika ordförande för Högsta domstolen.

Innehåll från Morgan Johansson

Prenumerera

Totalt 1209 träffar.