CV Morgan Johansson

Uppdaterad

Justitie- och migrationsminister

Ladda ner:

Porträttbild av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Socialdemokraterna (S)

Ansvarsområden

Allmän förmögenhetsrätt

Associationsrätt

Familjerätt

Fastighetsrätt

Grundlagar

Immaterialrätt

Processrätt

Straffrätt

Transporträtt

Domstolar

Kriminalvården

Brottsförebyggande frågor

Brottsofferfrågor

Migrations- och asylfrågor

Krigsmateriel och exportkontrollfrågor

Personligt

Född 1970. Bor i Lund.

Utbildning

1992
Militärtjänst, kustartilleriet KA2

1989–1993
Fil. kand. i statsvetenskap, Lunds universitet

1986–1989
Gymnasium: teknisk linje, kemiinriktning

Befattningar och uppdrag

2019–
Justitie- och migrationsminister

2017–2019
Justitie- och inrikesminister

2014–2017
Justitie- och migrationsminister

2010–2014
Ordförande i riksdagens justitieutskott

2006–2008
Ledamot i Grundlagsutredningen

2006–2010
Ledamot i riksdagens konstitutionsutskott

2002–2006
Folkhälso- och socialtjänstminister

1999–2002
Ordförande i Brottsförebyggande rådet

1998–2001
Ledamot i Sexualbrottskommittén

1998–2002
Ledamot i riksdagens justitieutskott

1998–
Riksdagsledamot

1997–1998
Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen

1994–97
Journalist, Arbetet

Kontakt

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister
Telefon (växel) 08-405 10 00