CV Morgan Johansson

Uppdaterad

Justitie- och inrikesminister

Ladda ner:

Porträttbild av justitie- och inrikessminister Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Justitiedepartementet

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Ansvarsområde

 • Allmän ordning och säkerhet
 • Brottsförebyggande frågor
 • Brottsofferfrågor
 • Civilrätt
 • Domstolar och kriminalvård
 • Grundlagar
 • Internationellt rättsligt samarbete
 • Krisberedskap och skydd mot olyckor
 • Polis
 • Processrätt
 • Rättsväsendet
 • Straffrätt
 • Vapenexportfrågor
 • Åklagare

Personligt

Morgan Johansson är född 1970. Han är bosatt i Lund.

Utbildning

1992
Militärtjänst, kustartilleriet KA2

1989–1993
Fil. kand. i statsvetenskap, Lunds universitet

1986–1989
Gymnasium: teknisk linje, kemiinriktning

Befattningar och uppdrag

2021–
Justitie- och inrikesminister

2019–2021
Justitie- och migrationsminister

2017–2019
Justitie- och inrikesminister

2014–2017
Justitie- och migrationsminister

2010–2014
Ordförande i riksdagens justitieutskott

2006–2008
Ledamot i Grundlagsutredningen

2006–2010
Ledamot i riksdagens konstitutionsutskott

2002–2006
Folkhälso- och socialtjänstminister

1999–2002
Ordförande i Brottsförebyggande rådet

1998–2001
Ledamot i Sexualbrottskommittén

1998–2002
Ledamot i riksdagens justitieutskott

1998–
Riksdagsledamot

1997–1998
Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen

1994–1997
Journalist, Arbetet

Kontakt

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister
Telefon (växel) 08-405 10 00