Cv – Morgan Johansson

Justitie- och inrikesminister

Porträttbild på justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Partitillhörighet: Socialdemokraterna (S)

Ansvarsområden

Grundlagar, polis-, åklagar- och domstolsväsendet, kriminalvården, allmän ordning och säkerhet, straffrätt, processrätt, brottsförebyggande
frågor, brottsofferfrågor, internationellt rättsligt samarbete, samhällets krisberedskap och skydd mot olyckor, Regeringskansliets krishantering, dammsäkerhet, krigsmateriel och exportkontrollfrågor.

Personligt

Född 1970. Bor i Lund.

Utbildning

1992
Militärtjänst, kustartilleriet KA2

1989–1993
Fil. kand. i statsvetenskap, Lunds universitet

1986–1989
Gymnasium: teknisk linje, kemiinriktning

Befattningar och uppdrag

2017–
Justitie- och inrikesminister

2014–2017
Justitie- och migrationsminister

2010–2014
Ordförande i riksdagens justitieutskott

2006–2008
Ledamot i Grundlagsutredningen

2006–2010
Ledamot i riksdagens konstitutionsutskott

2002–2006
Folkhälso- och socialtjänstminister

1999–2002
Ordförande i Brottsförebyggande rådet

1998–2001
Ledamot i Sexualbrottskommittén

1998–2002
Ledamot i riksdagens justitieutskott

1998–
Riksdagsledamot

1997–1998
Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen

1994–97
Journalist, Arbetet

Kontakt

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Morgan Johansson, via registrator