Statssekreterare Catharina Espmark

Cv för Catharina Espmark, statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Porträtt av Catharina Espmark
Statssekreterare Catharina Espmark Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsområden

Grundlagar, åklagar- och domstolsväsendet, straffrätt, processrätt, brottsförebyggande frågor, kriminalvården, brottsofferfrågor, internationellt rättsligt samarbete samt administrativa frågor inom Justitiedepartementet

Personligt

Född 1965. Bor i Nacka.

Utbildning

2010–2011
Polisens chefsprogram – Det strategiska ledarskapet, Handelshögskolan vid Umeå universitet

1986–1991
Juristutbildning vid Stockholms universitet

1981–1984
Humanistisk linje, Östermalms gymnasium

Befattningar och uppdrag

Befattningar

2017–
Statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

2014–2017
Statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

2012–2014
Personaldirektör, Polismyndigheten i Stockholms län

2011–2012
HR-chef, Polismyndigheten i Stockholms län

2007–2011
Administrativ chef, Polismyndigheten i Stockholms län, City polismästardistrikt

2004–2006
Planeringschef i Justitiedepartementet

2001–2004
Politiskt sakkunnig i Justitiedepartementet

1997–2001
Advokat, Sju Advokater

1993–1997
Biträdande jurist, Sju Advokater

1991–1993
Notarie, Uppsala tingsrätt och Länskronofogdemyndigheten i Stockholm

1988–1991
Timanställd vårdare och vikarierande behandlingsassistent, Kriminalvården

Uppdrag

Pågående
Styrelseledamot och vice ordförande i Juristföreningen i Stockholm,

2009–2014
Styrelsesuppleant, senare styrelseledamot och vice ordförande i Gymnastikföreningen Stockholm Top Gymnastics

2003–2005
Sakkunnig i Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén

2003–2004
Sakkunnig i LVM-utredningen,

2001
Expert i utredningen om frigivningsprövning av livstidsdömda

2001
Suppleant i styrelsen för Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Kontakt

Catharina Espmark
Statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Catharina Espmark, via registrator