Statssekreterare Charlotte Svensson

Cv för Charlotte Svensson, statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Statssekreterare Charlotte Svensson
Statssekreterare Charlotte Svensson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsområden

Polisväsendet, allmän ordning och säkerhet, samhällets krisberedskap och skydd mot olyckor, Regeringskansliets krishantering, dammsäkerhet samt krigsmateriel och exportkontrollfrågor.

Personligt

Född 1962. Bor i Stockholm.

Utbildning

1989–1990
Juristexamen, Stockholms universitet

1984–1987
Juristlinjen, Lunds universitet

1983–1984
Paul Valery-universitet, Montpellier, Frankrike

Befattningar och uppdrag

Befattningar

2017–
Statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

2016–2017
Statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman

2014–2016
Statssekreterare med ansvar för skatte- och tullfrågor hos finansminister Magdalena Andersson

2011–2014
Förvaltningschef/arbetsmarknadsdirektör, Stockholms stad

2008–2010
Förvaltningschef/Stadsdelsdirektör, Stockholms stad

2003–2006
Statssekreterare, Utrikesdepartementet

2002–2003
Planeringschef, Statsrådsberedningen

1998–2002
Politiskt sakkunnig till statsministern, Statsrådsberedningen

1996–1998
Borgarrådssekreterare tillika kanslichef på finansroteln, Stockholms stad

1995–1996
Biträdande borgarrådssekreterare vid finansroteln, Stockholms stad

1990–1995
Departementssekreterare, Civildepartementet

Uppdrag

1987–1989
Ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer

Kontakt

Charlotte Svensson
Statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Charlotte Svensson, via registrator