Statssekreterare hos Morgan Johansson

Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har två statssekreterare.

Catharina Espmark

Statssekreterare med ansvar för grundlagar, åklagar- och domstolsväsen, kriminalvården, straff- och processrätt, brottsförebyggande frågor, brottsofferfrågor, internationellt rättsligt samarbete samt administrativa frågor inom Justitiedepartementet.

Cv för statssekreterare Catharina Espmark

 

Charlotte Svensson

Statssekreterare med ansvar för polisväsendet, allmän ordning och säkerhet, krisberedskap, Regeringskansliets krishantering samt krigsmateriel och exportkontrollfrågor.

Cv för statssekreterare Charlotte Svensson