Ebba Busch

Energi- och näringsminister samt vice statsminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Vice och ställföreträdare för statsministern

Energi- och näringsminister Ebba Busch har av statsminister Ulf Kristersson utsetts till vice statsminister och ställföreträdare för statsministern.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ebba Busch

 • Nytt uppdrag till Tillväxtverket ska stärka förutsättningarna för kvinnors företagande

  .
  Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto | Regeringskansliet

  Den 1 mars 2023 genomförde energi- och näringsminister Ebba Bush ett rundabordssamtal för att belysa vikten av kvinnors företagande. Inbjudna entreprenörer, investerare och experter lyfte både utmaningar och den stora potential som rör frågor kopplade till kvinnors entreprenörskap. Nu går regeringen vidare med ett uppdrag till Tillväxtverket som innebär att myndigheten ska sammanställa erfarenheter och resultat av tidigare insatser på området.

 • Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige

  .
  Illustration | Regeringskansliet .

  Regeringen har i dag beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Förordningen innebär att elstöd nu ska lämnas till elkonsumenter i hela landet. Stödet baseras på förbrukningen under november–december 2022. Bakgrunden till beslutet är att elpriserna var mycket höga i samtliga elprisområden i Sverige under dessa månader.

 • Regeringen fattar beslut om förordning om gasprisstöd till sydvästsvenska hushåll

  .
  Illustration | Regeringskansliet .

  Regeringen har i dag beslutat om en förordning för gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Detta innebär att arbetet med att betala ut gasprisstödet kan påbörjas.

 • Regeringen stärker arbetet inom avancerade läkemedel genom nytt nationellt innovationskluster

  .
  . Foto | Regeringskansliet

  Regeringen ger Vinnova i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Innovationsklustret ska fungera som en nationell infrastruktur och kompetensnod till nytta för företag i hela landet.

.
. Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

.
Informellt möte med konkurrenskrafts­ministrarna 6-7 februari 2023. Foto | Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

.
. Foto | Regeringskansliet

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

.
Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto | Regeringskansliet

Kvinnors företagande i fokus

Regeringen har som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och företagande i Sverige. Att kvinnor ofta är underrepresenterade bland företagare är något som behöver adresseras. Regeringen föreslår därför ett antal proaktiva aktiviteter som ska genomföras under 2023.

Innehåll från Ebba Busch

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 88 träffar.