Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister

Klimat- och miljöminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Romina Pourmokhtari ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, kemikalier, avfalls- och kretsloppsfrågor, strålsäkerhet, miljöprövning, biologisk mångfald, havs- och vattenmiljö och dess förvaltning, artskydd, Agenda 2030, friluftsliv och cirkulär ekonomi.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Romina Pourmokhtari

 • Klimat- och miljöministern om den sjätte syntesrapporten under IPCC

  Bild på ministern framifrån
  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Den 20 mars släppte FN:s klimatpanel (IPCC) sin sjätte syntesrapport om den samlade klimatvetenskapen. Rapporten är en summering av tidigare delrapporter sedan 2016 och har tagits fram under ledning av ett åttiotal forskare/experter och med granskningsrundor av ytterligare hundratals forskare/experter från IPCC:s medlemsländer.

 • Globalt avtal ska skydda världshavet

  Foto: Rebecca Hedlund/Regeringskansliet

  Sverige har under lång tid haft en ledande roll i det internationella havsmiljöarbetet. Den 4 mars 2023 nådde världens länder äntligen en överenskommelse till skydd för miljön i världshavet. Avtalet skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Målet att skydda 30 procent av jordens yta är nu möjligt att uppnå.

Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förslag om ändrad lagstiftning för kärnkraften

Sstatsminister Ulf Kristersson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har på en gemensam pressträff presenterat förslag om ändrad lagstiftning för kärnkraften.

Chefsförhandlare Charlotta Sörqvist och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari sitter vid ett bord.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari håller Sveriges nationella anförande vid FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, flankerad av chefsförhandlare Charlotta Sörqvist. Foto: Carl Blomgren/Regeringskansliet

Nytt globalt ramverk för biologisk mångfald

Ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald har antagits. Beslutet togs den 19 december på FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, i Montréal i Kanada. Det nya globala ramverket innehåller mål som väntas bidra både till att vända den negativa trenden för biologisk mångfald och till att stoppa utrotningen av djur och växter.

Foto: P. Holgersson

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.

Klimat- och miljöministern och chefsförhandlaren till UNFCCC på ett podium
Klimat- och miljöministern och chefsförhandlaren till UNFCCC håller pressträff på COP27 november 2022. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet.

Regeringens samlade medverkan under klimatmötet COP27

Här hittar du regeringens samlade medverkan inför, under och efter klimatmötet COP27 som pågick mellan den 6 och 18 november 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten.

Innehåll från Romina Pourmokhtari

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 59 träffar.