Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Aktuellt från Kulturdepartementet

Illustration: Regeringskansliet

Kultur- och mediefrågor under det svenska ordförandeskapet i EU 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Inom kultur- och medieområdet kommer fokus under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd att kretsa kring konstnärlig frihet och konstnärer på flykt, kulturella och kreativa branscher, medier, demokrati och EU:s reglering av plattformar samt förhandlandet av en europeisk mediefrihetslagstiftning.

Kulturminister Parisa Liljestrand delar ut Gollegiella - Nordiskt samiskt språkpris 2022 - till pristagaren Ole Henrik Magga. Statsrådet håller  i pristagare Ole Henrik Maggas diplom och pristagaren håller tal.
Kulturminister Parisa Liljestrand delar ut Gollegiella - Nordiskt samiskt språkpris 2022 - till pristagaren Ole Henrik Magga. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vinnare av Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella

Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella 2022 tilldelas professor emeritus Ole Henrik Magga. Han har genom hela sitt liv gjort framstående insatser för att främja, utveckla och bevara de samiska språken. Genom sin livsgärning har han visat samerna och omvärlden att samiskan är ett betydelsefullt och levande språk.

Sr Parisa Liljestrand vid podiet på presskonferensen 221208
Foto: Regeringskansliet Foto: Regeringskansliet

Förbättrade villkor för konstnärer och kulturskapare

I dag presenterade kulturminister Parisa Liljestrand kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 vid en pressträff. Bland annat presenterades att regeringen förstärker stöden till de enskilda konstnärerna och kulturskaparna inom samtliga konstarter i syfte att möjliggöra fler långa stipendier.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1512 träffar.