Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand
Parisa Liljestrand Kultur­minister

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Förstärkt bidrag för minoritetsspråken

    Regeringen möjliggör nu ytterligare bidrag för att bevara och främja minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen (Isof) får 3,2 miljoner kronor att fördela ut i bidrag till minoritetsorganisationer för att främja revitalisering av minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

    – Regeringen kan skapa förutsättningar för främjande och bevarande av minoritetsspråken men vi vet att själva arbetet ofta sker med ideella krafter i de organisationer som på olika sätt företräder språken. Därför är det glädjande att vi har möjlighet att prioritera ytterligare förstärkning av det bidrag som finns för revitaliseringsinsatser, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

  • Förbättrade villkor för konstnärer och kulturskapare

    I dag presenterade kulturminister Parisa Liljestrand kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 vid en pressträff. Bland annat presenterades att regeringen förstärker stöden till de enskilda konstnärerna och kulturskaparna inom samtliga konstarter i syfte att möjliggöra fler långa stipendier.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1489 träffar.