Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Pressträff med Jeanette Gustafsdotter och Anders Ygeman

    I morgon tisdag den 17 maj kl. 08:15 håller kulturminister Jeanette Gustafsdotter pressträff tillsammans med integrations- och migrationsminister Anders Ygeman. På pressträffen presenteras förslag om nya villkor för statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund.

  • Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

    Torsdagen den 28 april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

    – Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

30 miljoner kronor till civilsamhället för humanitära insatser med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Regeringen har den 17 mars beslutat att avsätta 30 miljoner kronor för civilsamhällets arbete med flyktingmottagande i Sverige.

– Det civila samhällets organisationer och trossamfunden är centrala aktörer för ett bra flyktingmottagande. Det visar inte minst erfarenheterna från flyktingsituationen 2015 då civilsamhället visade stor förmåga att agera snabbt och flexibelt. Därför är det viktigt att vi nu kan avsätta dessa medel och att de kommer civilsamhället till del så snabbt det går, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

– Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Förslag om bättre villkor för kommersiell radio

Regeringen den 17 mars beslutat om en proposition som avser förslag om ändringar i radio- och tv-lagen, samt förslag om en tillfällig lag om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

– Vi ska ha starka och oberoende medier i hela landet. Dessa beslut gör radioföretagens villkor mer förutsägbara och ger företagen bättre möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Samtal med civilsamhället om arbetet med flyktingmottagande från Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har drivit miljoner människor på flykt. Det civila samhällets organisationer, inklusive trossamfunden, tar stort ansvar när det gäller flyktingmottagande. Regeringen har därför onsdagen den 16 mars bjudit in aktörer från civilsamhället för ett rundabordssamtal om den aktuella flyktingsituationen.

– När samhället står inför stora utmaningar vet vi att civilsamhället är en bärande kraft. Vi i regeringen har stort förtroende för civilsamhällets organisationer och vill föra en nära dialog med dem för att kunna lyssna på deras behov, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2759 träffar.