Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Digital pressträff med Amanda Lind om budgetsatsningar

    I dag tisdag 14 september kl. 08.15 höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind en digital pressträff för att presentera budgetsatsningar.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Mediestöd för varannandagsutdelning

    För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post föreslår regeringen att mediestödsanlaget ökas med 123 miljoner kronor för 2022.

    - Jag är glad att vi med det här förslaget kan möjliggöra att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin lokaltidning i brevlådan även kommande år, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i artikeln.

Bild: Regeringskansliet

Beslut om fördelning av kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Regeringen har beslutat om hur de sedan tidigare aviserade kris- och stimulansstöden om 750 miljoner kronor till kulturområdet ska fördelas. Huvuddelen av medlen kommer liksom tidigare att fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Sveriges författarfond, Svenska Filminstitutet och Sametinget. Därutöver kommer medel avsättas till de så kallade Scenkonstallianserna och Centrumbildningarna, samt till regionala kulturverksamheter. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.

Bild: Regeringskansliet

Beslut om fördelning av stöd till idrotten

Regeringen har beslutat att det sedan tidigare aviserade stödet om 600 miljoner kronor till idrotten ska fördelas av Riksidrottsförbundet. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

Inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism presenterar regeringen nu de åtaganden som Sverige kommer att genomföra. I budgetpropositionen för 2022 föreslås satsningar för totalt 95 miljoner kronor, bland annat för ett nytt museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, en utbildningssatsning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism samt en satsning för att stärka forskningen om Förintelsen.

Stärkt kultursamverkan för kultur i hela landet

Kultur i hela landet är en viktig prioritering för regeringen och regionala och lokala kulturverksamheter är viktiga delar i Sveriges kulturella infrastruktur. Därför föreslår regeringen att regional kultur förstärks med 100 miljoner kronor permanent. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

- Nu stärker vi kulturen i hela landet och det är viktigt för ett fortsatt starkt kultursverige. Vi vet att saknaden och behoven av kultur har varit stora under pandemin och förslaget innebär att vi även förstärker möjligheterna för fler att ta del av kultur runt om i landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Historisk förstärkning för att genomföra minoritetspolitiken

Regeringen föreslår en satsning på 90 miljoner kronor för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. De föreslagna förstärkningarna utgör den största satsningen på minoritetspolitiken sedan 2010. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

- Det här är den största satsningen på de nationella minoritetsspråken på över 10 år. Att stärka de nationella minoritetsspråken har varit en mycket tydlig prioritering från min sida. Det är av yttersta vikt att språken ges möjlighet att fortleva och att språkbärarnas möjlighet att återta och använda sina språk stärks, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

10 miljoner i förstärkning inför förtydligat demokrativillkor

Regeringen föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förstärks med 7 miljoner kronor för arbete med bidragshantering bl.a. mot bakgrund av införandet av ett nytt demokrativillkor. Regeringen föreslår även att Myndigheten för stöd till trossamfund förstärks med 3 miljoner kronor för bl.a. arbetet med ett nytt demokrativillkor. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

- Offentliga bidrag ska inte gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Nu får myndigheterna bättre möjligheter att säkerställa det. Ett nytt och tydligare demokrativillkor kommer presenteras under våren. Rättssäkerhet och långsiktighet är viktigt för det breda civilsamhället. Varken odemokratiska aktörer eller otydliga regler ska stå i vägen för civilsamhällets viktiga roll i demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2568 träffar.