Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Skolbibliotekarien Eric Haraldsson blir ny ledamot i läsrådet

    Eric Haraldsson har utsetts till ny ledamot i läsrådet. Eric Haraldsson är skolbibliotekarie i Växjö vid Ringsbergskolan, som bland annat fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet Dik.

    – Läsrådet fyller en viktig funktion med att bidra till att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Skolbiblioteken är ett viktigt kompetensområde för läsrådets verksamhet. Därför är vi glada över att Eric Haraldsson tackat ja till platsen och kan bidra med hög kompetens och gott engagemang för att vi ska kunna arbeta bättre med läsfrämjande i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

  • Mats Svegfors får uppdraget att utreda press- och mediestödet

    Regeringskansliet har gett Mats Svegfors i uppdrag att bistå med att föreslå hur stödet till nyhetsmedier kan förbättras genom att anpassa press- och mediestödsystemet till det moderna medielandskapet. Uppdraget redovisas senast den 1 juni 2022.

    – Det är viktigt med ett långsiktigt hållbart mediestöd som bidrar till bra villkor och ger förutsättningar för oberoende och lokalt förankrad nyhetsförmedling i hela landet. Jag är glad att Mats Svegfors kommer att leda arbetet med att ta fram förslag som har brett politiskt stöd, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Amanda Lind tog emot Återstartsutredningens betänkande

I dag, torsdag 30 september, har kulturminister Amanda Lind tagit emot slutbetänkandet ”Från kris till kraft” från utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

– Återstartsutredningen blir nu ett strategiskt viktigt verktyg och en bra utgångspunkt i den återstart av Sveriges kulturliv som vi står inför. Det känns väldigt glädjande att ta emot detta betänkande och fortsätta arbetet, där kulturbudgeten för nästa år är en pusselbit. Kulturens kris är inte över med publiklättnaderna, nu behövs uthållighet och gemensamma krafttag framåt, säger kulturminister Amanda Lind.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Beslut om proposition med förslag till en konsultationsordning för det samiska folket

Regeringen har den 30 september 2021 beslutat om en omarbetad proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket. Syftet är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Det omarbetade förslaget innebär bland annat att konsultationsordningen införs i två steg.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta detta beslut. En konsultationsordning är ett viktigt steg i att stärka det samiska folkets rättigheter och självbestämmande, liksom en möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör samiska förhållanden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Kulturdepartementets samlade budgetsatsningar 2022

Här finns samlad information om regeringens förslag till satsningar inom Kulturdepartementets områden. Förslagen lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2601 träffar.