Statssekreterare hos Alice Bah Kuhnke

Per Olsson Fridh är statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

CV Per Olsson Fridh

Ansvarsområden

  • Demokrati
  • De nationella minoriteterna
  • Det civila samhället
  • Det samiska folkets språk och kultur
  • Diskriminering
  • Kultur
  • Medier
  • Mänskliga rättigheter nationellt
  • Trossamfund och begravningsverksamhet

Personligt

Född 1981. Bosatt i Gröndal, Stockholm. Gift och barn.

Utbildning

2005
Fil.kand. i Sociologi vid Lunds Universitet 

2003
Fil.kand. i Mänskliga rättigheter vid Malmö Högskola 

Befattningar och uppdrag

2014-
Statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

2014
Riksdagsledamot 

2011
Ordförande i Miljöpartiet Stockholms stad 

2011-2014
Politisk sekreterare, Miljöpartiet 

2010-2014
Ledamot, kommunfullmäktige Stockholms stad 

2010
Generalsekreterare CIU - Centrum för internationellt ungdomsutbyte 

2009
Tf Generalsekreterare, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 

2007-2014
Ledamot utbildningsnämnden i Stockholms stad 

2006-2010
Internationellt programansvarig, CISV International (tidigare Children’s International Summer Villages) 

2005-2009
Projektledare LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 

2002-2004
Nationell juniorrepresentant CISV Sverige (tidigare Children’s International Summer Villages) 

Övrigt

2010
EU-kommissionens expertgrupp om unga volontärer och fri rörlighet 

2009 och 2005
FN:s generalförsamling, Svenska delegationen 

2007
FN:s kommission för sociala frågor, Svenska delegationen