Amanda Lind

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kulturdepartementet

”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur och idrott.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Amanda Lind

  • Regeringen tillsätter utredning av sjukpenninggrundande inkomst

    Regeringen tillsätter en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Syftet med översynen är att få till ett mer modernt system för ökad trygghet och förutsebarhet samt stärkt kvalitet i handläggningen. Regeringen utser Calle Nathanson till särskild utredare.

    – Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

  • Dialog om kultursamverkan - för kultur i hela landet

    Foto: Regeringskansliet

    Onsdag 6 oktober hade kultur- och demokratiminister Amanda Lind dialog med kulturpolitiker från hela landet. I fokus var bland annat återstart av kulturen, regeringens budgetsatsningar, konstens frihet och fortsatt utveckling av kultursamverkansmodellen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Amanda Lind tog emot Återstartsutredningens betänkande

I dag, torsdag 30 september, har kulturminister Amanda Lind tagit emot slutbetänkandet ”Från kris till kraft” från utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

– Återstartsutredningen blir nu ett strategiskt viktigt verktyg och en bra utgångspunkt i den återstart av Sveriges kulturliv som vi står inför. Det känns väldigt glädjande att ta emot detta betänkande och fortsätta arbetet, där kulturbudgeten för nästa år är en pusselbit. Kulturens kris är inte över med publiklättnaderna, nu behövs uthållighet och gemensamma krafttag framåt, säger kulturminister Amanda Lind.

Grafik: Regeringkansliet

Regeringen och riksdagen arrangerar seminarium för att fira 100 år av demokrati

Onsdag 15 september arrangerade regeringen och riksdagen seminariet ”100 år av demokrati – vilka lärdomar tar vi med oss?” Bland de medverkande på seminariet fanns statsminister Stefan Löfven, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och riksdagens talman Andreas Norlén.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Kulturdepartementets samlade budgetsatsningar 2022

Här finns samlad information om regeringens förslag till satsningar inom Kulturdepartementets områden. Förslagen lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Amanda Lind

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 411 träffar.