Amanda Lind

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kulturdepartementet

”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur."

Aktuellt från Amanda Lind

  • Amanda Lind höll pressträff med anledning av det nya coronavirusets påverkan på mediesektorn

    Medier i hela landet har påverkats drastiskt av det nya coronavirusets spridning. Därför föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna bland annat en förstärkning av mediestödet. Regeringen aviserar även ett förslag om ändrade reklamregler för tv-sändningar.

Bild: Regeringskansliet

NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) får i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser med anledning av det nya coronaviruset.

- Det finns ett enormt engagemang runt om i vårt land, och en vana att i svåra tider ställa upp för människor som behöver det. Jag har den senaste tiden träffat många föreningar och andra delar av det civila samhället och det är tydligt att det finns en stark vilja att bidra i den här situationen. Därför är det viktigt att vi underlättar för civilsamhället i deras arbete och engagemang. NOD är en gemensam resurs för civilsamhället och regeringen och de får nu i uppgift att stödja civilsamhället där det behövs som mest, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna.
Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna. Foto: Regeringskansliet

Amanda Lind i möten med organisationer med anledning av nya coronaviruset

Kultur- och demokrati­minister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind har haft samtal med flera organisationer angående effekter av det nya coronaviruset.

Bild: Regeringskansliet

En miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Bild: Regeringskansliet

Flera museer och scener får pengar i förtid för att hantera coronavirusets effekter

Utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner tidigareläggs i syfte att snabbt stärka deras likviditet i situationen som uppkommit till följd av det nya coronavirusets spridning.

– På bara några veckor har många museer, scener och institutioner fått uppleva enorma publiktapp som ingen var bredd på. Det har inneburit drastiskt minskade intäkter och en oro för framtiden. Att tidigarelägga utbetalningen av bidragen till flera kulturinstitutioner med statligt stöd är ett viktigt besked och ska ses som en del av en helhet av de åtgärder som regeringen beslutat om i den rådande situationen. Att inte behöva vänta på det statliga bidraget kommer vara en viss lättnad i krisen, säger kulturminister Amanda Lind.

Innehåll från Amanda Lind

Prenumerera

Totalt 137 träffar.