Jeanette Gustafsdotter

Genvägar

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Jeanette Gustafsdotter

  • Utökat krisstöd till kultur och idrott

    Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat utökat krisstöd till kulturen och idrotten. Utöver de förslag som presenterats tidigare tillförs nu kultur- och idrottsområdet ytterligare 100 miljoner kronor.

    – När fler smittskyddsåtgärder införs behövs fortsatta krisstöd till Sveriges kulturliv. En mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats hårt och konsekvenserna riskerar kvarstå under lång tid framöver. Vi vet att behovet är stort och akut och därför föreslår regeringen nu ytterligare medel, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

  • Regeringen beslutar om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler

    Regeringen har i dag beslutat om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och det ansträngda läget i vården till följd av pandemin. Till följd av Folkhälsomyndighetens hemställan införs nu bland annat ett deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inklusive mässor, inomhus. En möjlighet till sektionering införs (så att deltagartaket gäller för varje sektion). Deltagartaken kommer gälla när vaccinationsbevis används. Därutöver sänks deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

    – Kultursektorn har drabbats hårt av pandemin. Därför har det varit viktigt att möjliggöra för sektionering vid större evenemang. Jag vill betona att de restriktioner som beslutas idag inte ska gälla längre än absolut nödvändigt. Regeringen har också föreslagit att ytterligare krisstöd avsätts för att stötta kulturverksamheter runt om i landet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Historisk satsning på minoritetsspråken

Regeringen har idag gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att under 2022–2024 ansvara för språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Dessutom förstärks Samiskt språkcentrum vid Sametinget.

- Det är viktigt att vi arbetar för att bevara de nationella minoritetsspråken. Därför är det mycket glädjande att regeringen beslutat om denna satsning som innebär att minoritetsspråken får stärkta förutsättningar och att det finns resurser till konkret revitaliseringsarbete för att bevara de nationella minoritetsspråken, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Bild: Regeringskansliet

Över en miljard i stödinsats till kulturen och inrättandet av ett nytt sakråd

Kulturlivets verksamheter och aktörer i hela landet har drabbats hårt av coronapandemin. Nu inrättar regeringen ett nytt sakråd för kulturbranschen och satsar över en miljard kronor på kulturområdet genom fördelning av redan aviserat stöd och förslag i extra ändringsbudget.

– Vi har god kunskap om vilka stöd som ger effekt. Den nära dialogen regeringen hittills haft med aktörerna kommer fortsätta, bland annat genom ett nyinrättat sakråd för kris och återstart, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Stöd för fortsatt utdelning av tidningar varje dag i hela landet

Regeringen har den 9 december beslutat om hur ett nytt stöd för tidningsdistribution ska utformas med anledning av Postnords övergång till utdelning av post varannan dag. Stödet ska kompensera för den merkostnad som uppkommer för att kunna fortsätta dela ut tidningen varje dag.

- En väl fungerande distribution av nyhetstidningar i hela landet är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är glad att vi med detta beslut ger förutsättningar för att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin dagstidning i brevlådan varje dag, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer och civila samhället med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer och civila samhället med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Jeanette Gustafsdotter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 18 träffar.