CV Jeanette Gustafsdotter

Publicerad

Kulturminister

Ladda ner:

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Ansvarsområde

  • Demokrati
  • Det civila samhället
  • De nationella minoriteterna
  • Det samiska folkets språk och kultur
  • Kultur
  • Medier
  • Mänskliga rättigheter på nationell nivå
  • Trossamfund och begravningsverksamhet
  • Ungdomspolitik

Personligt

Jeanette Gustafsdotter är född 1965. Hon är sambo och har två barn från ett tidigare äktenskap.

Utbildning

Ämneslärarexamen för gymnasiet, Luleå tekniska
universitet 2018–2020

Journalistutbildning 40 poäng, Mittuniversitetet i Sundsvall 1992–1993

Juristlinjen, Uppsala universitet 1987–1992

Företagsekonomi 20 poäng, Lunds universitet 1987

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning, Strömbergsskolan

Lund 1981–1984

Befattningar och uppdrag

Kulturminister 2021–

Generalsekreterare Riksförbundet Sveriges Museer 2020–2021

VD, TU (Tidningsutgivarna) Medier i Sverige 2020

VD, Utgivarna 2012–2015

VD, Mäklarsamfundet 2009–2011

Vice VD och Kommunikationschef, SNS (Studieförbundet

Näringsliv och Samhälle) 2005–2009

Kommunikationschef, Fastighetsägarna Sverige AB 2003–2005

Kommunikationskonsult PR-byrån Effektiva Media 2001–2003

Olika roller, Sveriges television 1994-2001

Faktareporter, TV4 1993–1994

Expert i följande utredningar

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:1)

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring (Fi 2016:11)

Utlandsspioneriutredningen (Ju 2016:14)

Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17)

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Ju 2014:10)

Uppdrag

Styrgruppsledamot Lindholmen Science Park,

Medieinnovation och samhällsforskning, Göteborg 2017–2020

Styrgruppsledamot Demicom, forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället, Mittuniversitet,
Sundsvall 2017–2020

Styrelseledamot Orten Industries 2014–2016

Styrelseledamot Journalistfonden 2011–2020

Styrelseledamot WAN-Ifra (World Association of

Newspapers and News ublishers), Paris 2011–2020

Styrelseledamot News Media Europé (NME), Bryssel 2011–2020

Ledamot Pressens samarbetsnämnd 2011–2020

Styrelseledamot Biototal AB 2010–2014

Ledamot Mäklarstatistik AB 2009–2011

Styrelseledamot Hemnet AB 2009–2011

Styrelseledamot och vice ordförande Sveriges Radio 2003–2010

Styrelseledamot Fryshuset 2007–2014

Styrelseledamot Tidningsmakarna 2003–2007

Styrelseledamot och vice ordförande på FOJO (Institutet –
Fortbildning för journalister) 2001–2007